Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106718
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kazakevičiūtė, Edita
Supervisor: Kazlauskaitė, Sonata
Title: Aplinkos sąlygų įtaka obuolinio vaisėdžio aktyvumui Luksnėnų soduose
Other Title: Influence of environmental conditions on codling moth activity in orchards of Luksnėnai
Extent: 31 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Obuolinis vaisėdis;Codling moth;Kenkėjas;Pest;Pažeidimai;Damage;Aktyvumas;Activity
Abstract: Bakalauro baigiamajame darbe pateikta aplinkos sąlygų įtaka obuolinio vaisėdžio aktyvumui. Darbo atlikimo vieta: Alytaus rajonas, Luksnėnų kaimas, UAB „ Luksnėnų sodai“. Darbo objektas: obuolinis vaisėdis (Cydia pomonella L.). Darbo tikslai ir uždaviniai: nustatyti obuolinio vaisėdžio aktyvumą priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 1. Nustatyti aplinkos oro temperatūros įtaką obuolinio vaisėdžio aktyvumui; 2. Nustatyti kritulių įtaką obuolinio vaisėdžio aktyvumui; 3. Nustatyti obuolinio vaisėdžio lervų žalingumą. Darbo metodai: obuolinio vaisėdžio aktyvumas pagal aplinkos sąlygas buvo tiriamas 2019 metais, Alytaus rajone, Luksnėnų kaime, UAB „ Luksnėnų sodai“. Tyrimas buvo atliekamas dvejuose obelų auginimo plotuose, viename buvo naudojamos trąšos ir insekticidai, kitame plote obelys auginamos ekologiškai, todėl nebuvo naudojamos trąšos ar augalų apsaugos priemonės. Abiejuose plotuose buvo naudojamos feromoninės gaudyklės užfiksuoti kenkėjo skraidymą, taip pat buvo tiriami pažeisti obuoliai. Jie buvo surinkti iš abiejų plotų ir skaičiuojama kiek kenkėjas pažeidė obuolių. Darbo rezultatai: sode, kur naudotos augalų apsaugos priemonės ir trąšos, obuolinis vaisėdis aktyviausiai skraidė gegužės pabaigoje, paskui sustabdyti jo plitimui buvo panaudotos augalų apsaugos priemonės. Birželį ir liepą užfiksuota tik po vieną kenkėją šiame sode. Ekologiniame sode obuolinis vaisėdis aktyviausiai skraidė birželio mėnesį. Liepos mėnesį buvo užfiksuotas mažesnis aktyvumas, galimai, dėl prastesnių aplinkos sąlygų ir taip pat dėl to, kad šio kenkėjo skraidymas trunka tik iki liepos pabaigos. Daugiausiai pažeidimų užfiksuota ekologiniame sode - ten obuolių buvo pažeista net 63 proc. Sode, kur naudotos augalų apsaugos priemonės ir trąšos, obuolių pažeidimų užfiksuota tik 2 proc. Taip įvyko dėl to, kad buvo laiku suvaldytas kenkėjo plitimas.
The activity of the codling moth was described in the bachelor's thesis Place of work: Alytus district, Lusknėnų village, UAB Luksnėnų sodai Work object: codling moth (Cydia pomonella L.) Aims and objectives of the work: To determine the activity of codling orchard taking into account the environmental conditions. 1. To determine the influence of temperature on codling moth activity. 2. To determine the influence of precipitation on codling moth activity. 3. To identify damages of codling moth larvae. Work methods: The activity of codling moth according to environmental conditions was determined in 2019, in Alytus district, Luksnėnų village, UAB Luksnėnų sodai company. The study was carried out in two apple-growing areas, one using fertilizers and insecticides, the other growing apples organically, so no fertilizers or plant protection products were used. Pheromone traps were used in both areas to capture the flight of the pest, and damaged apples were also examined. They were collected from both areas and counted how many pests damaged the apple. Work results: In the garden, where plant protection products and fertilizers were used, the codling moth flew most actively at the end of May, and then plant protection products were used to stop its spread. Only one pest was recorded in the garden, where plant protection products and fertilizers were used in June and July. In the organic garden, the codling moth flew most actively in June, with lower activity recorded in July, possibly due to poorer environmental conditions and thus due to the fact that the flight of this pest only lasts until the end of July. The largest number of violations was recorded in the in the organic garden, where as many as 63% of apples were damaged. In the garden, where plant protection products and fertilizers were used, only 2% of apple damage were recorded this was due to the timely control of the spread of the pest.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106718
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons