Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106709
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Sedleckas, Lukas
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Tradicinių ir modernių reklamos įrankių vertinimas Lietuvos jaunų vartotojų atžvilgiu
Other Title: Assessment of traditional and modern advertising tools impact on young Lithuania citizens
Extent: 67 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Tradicinė reklama;Skaitmeninė reklama;Reklamos poveikis;Reklamos vertinimas;Traditional advertising;Digital advertising;Advertising impact;Advertising assessment
Abstract: Šis tyrimas yra svarbus, nes gautieji tyrimo rezultatai reklamos kūrėjams padės geriau suprasti reklamos vartotojus. Išanalizavus apklausos rezultatus bus galima sužinoti kokia yra vartotojų nuomonė apie reklamą bei kokios reklamos savybės žmonėms daro teigiamą bei neigiamą poveikį. vartotojų atsakymų vertinimą jį bus galima palyginti su ekspertų reklamos vertinimu vartotojų atžvilgiu, o pagal gautus rezultatus bus galima pateikti rekomendacijas kurios padės geriau suprasti vartotojus, suprasti kas juos erzina ir kokie reklamos įrankiai yra efektyviausi vartotojų nuomone. Tyrimo problema – kokį poveikį tradicinė ir moderni reklama daro jauniems Lietuvos gyventojams? Tyrimo objektas - tradicinės ir modernios reklamos poveikis jauniems vartotojams Lietuvoje. Tyrimo tikslas - teoriškai išanalizavus tradicinės ir modernios reklamos įrankius išsiaiškinti jaunų Lietuvos vartotojų nuomonę pastarųjų atžvilgiu. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros apžvalga, anketinė apklausa marketingo ekspertams ir anketinė apklausa jauniems Lietuvos gyventojams. Tyrimo rezultatai - tyrimų rezultatai rodo, kad žmonės jaučiasi labiausiai susierzinę, kai reklama nutraukia jų vykdomą veiklą. Tarp respondentų vyrauja nuomonė, kad reklama geriausiai veikia kaip priemonė skatinti prekių ar paslaugų pirkimą. Tyrimo išvados - jaunesnė vartotojų karta labiau pasitiki modernia reklama, o vyresnioji karta labiau pasitiki tradicine reklama. Reklama neturėtų trukdyti vartotojų veiklai, nes tai buvo pagrindinė priežastis, kuri labiausiai erzino vartotojus, kai jie matė reklamą tiek tradiciniais, tiek moderniais marketingo kanalais. Respondentų teigimu, moderni reklama yra efektyviausia skatinant prekių pirkimą, o tradicinės reklamos atsakymuose nebuvo vieningos tendencijos.
This research is important because the results of the study will reveal recommendations for advertisers that can help to better understand advertising users. After analyzing the results of the survey, it will be possible to find out what consumers think about advertising and what advertising features have a positive and negative effect on people. After finding out the opinion of advertising users and comparing it with the opinion of experts, it is possible to create recommendations for advertising developers to understand consumers, find out what annoys them and what advertising tools are most and less effective. Reserach problem – What is the impact of traditional and modern advertising on young Lithuanians? Research object – Traditional and modern advertising impact on young consumers in Lithuania. Aim of final project - After theoretical analysis of traditional and modern advertising tools to find out the opinion of young Lithuanian consumers regarding the latter. Research methods - Review of scientific literature, questionnaire survey for young Lithuanian residents and questionnaire survey for marketing experts. Research results - Research results shows that people feel annoyed when advertising interrupts their activities. The prevailing view among respondents is that advertising works best as a means of promoting the purchase of goods or services. Research conclusions - The younger generation of consumers has more confidence in modern advertising, while the older generation has more confidence in traditional advertising. Advertising should not interrupt consumer activities as this was the main reason that annoyed consumers the most when they saw advertising in both traditional and modern marketing channels. According to the respondents, modern advertising is the most effective in promoting the function of purchasing goods, and in the answers of traditional advertising there was no unified trend.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106709
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
lukas_sedleckas_bd.pdf953.49 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons