Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106697
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Valiukas, Lukas
Supervisor: Zaleckienė, Jurgita
Title: Atsargų valdymo efektyvumo didinimas: UAB ,,X‘‘ atvejis
Other Title: Increasing the efficiency of inventory management: the case of UAB ‘‘X‘‘
Extent: 61 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Atsargų valdymas;Inventory Management;Ekonomiško užsakymo kiekis;Economical order quantity;Aptarnavimo lygis;Service level
Abstract: Tyrimo objektas: ,,X‘‘ įmonės atsargų valdymo procesai Tyrimo tikslas: Identifikavus atsargų valdymo problemas ,,X‘‘ įmonėje, pateikti atsargų valdymo efektyvumą didinančius sprendimus. Uždaviniai: 1. Atlikti atsargų valdymo „X“ įmonėje analizę ir nustatyti pagrindines problemas. 2. Išnagrinėti efektyvaus atsargų valdymo teorinius aspektus. 3. Parengti atsargų valdymo modelių patikros įvertinimo metodiką. 4. Atlikti atsargų valdymo modelių taikymo (įdiegimo) „X“ įmonės atveju įvertinimą. 5. Pateikti „X“ įmonei atsargų valdymo efektyvumą didinančius sprendimus. Tyrimo metodai: Dokumentų analizė, mokslinės literatūros analizė, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė, palyginimas, grafinis vaizdavimas Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje atlikta ,,X‘‘ įmonės atsargų analizė, nustatytos pagrindinės problemos ir jų priežastys. • antrojoje darbo dalyje įvertinti atsargų valdymo ypatumai ir nustatyti veiklos tobulinimo būdai, parengta problemų sprendimų taikymo metodika. • trečiojoje darbo dalyje pritaikomas parengtas problemų sprendimo modelis. Įmonei pritaikius parengtą modelį būtų išsprendžiamos pagrindinės kylančios problemos dėl per didelio atsargų kiekio ir didėjančių atsargų valdymo kaštų. įmonė ne tik sumažintų bendrą laikomų atsargų kiekį, tačiau ir išlaikytų aptarnavimo lygi bei sumažintu bendrąsias atsargų valdymo išlaidas.
Research object: company ,,X‘‘ inventory management processes. Research aim: Provide an efficient inventory management solution by identifying main problems in company ,,X‘‘ Objectives: 1. Carry out an analysis of inventory management in company X and identify the main problems. 2. Examine the theoretical aspects of effective inventory management. 3. Develop a methodology for evaluating the verification of inventory management model. 4. Carry out an assessment of the application (implementation) of inventory management models in the case of company ,,X‘‘. 5. Provide solutions that increase the efficiency of inventory management. Research methods: Document analysis, analysis of scientific literature, analysis of primary and secondary sources of information, comparison, graphical representation Research results: • In the first part of the work, the analysis of "X" company inventories is performed, the main problems and their causes are identified. • In the second part of the work the peculiarities of inventory management are evaluated and the ways of activity improvement are determined, the methodology of application of problem solving is prepared. • In the third part of the work the developed problem solving model is applied. Applying the developed model to the company would solve the main problems arising from overstocking, the company would not only reduce the total amount of inventories held, but also maintain the level of service and reduce the total cost of inventory management.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106697
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
lukas_valiukas_md.pdf2.46 MBAdobe PDF   Until 2025-06-15View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.