Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106683
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mituzienė, Viktorija
Supervisor: Vagusevičienė, Ilona
Title: Sėjos laiko ir sėklos normos įtaka paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) produktyvumui ir piktžolių paplitimui pasėlyje
Other Title: Influence of sowing time and sowing rate for productivity and weed prevalence in the crop of wheat (Triticum Aestivum L.)
Extent: 48 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Sėjos laikas;Sowing time;Sėklos norma;Sowing rate;Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Piktžolėtumas;Weediness
Abstract: Šiame baigiamajame darbe pateikiami skirtingu sėjos laiku ir sėklos norma pasėtų žieminių kviečių produktyvumo ir piktžolėtumo tyrimai.Darbe tirti žieminiai kviečiai buvo pasėti: rugsėjo 4 d., rugsėjo 14 d., rugsėjo 21 d. bei spalio 1 d. 2, 3, 4, 5 mln. ha-1 sėklos normomis. Tris kartus per vegetaciją nustatytas žieminių kviečių tankumas, pasėlyje esančių piktžolių paplitimas bei rūšinė sudėtis. Grūdų kokybiniai rodikliai nustatyti priimtais standartizuotais metodais. Duomenų statistinis patikimumas įvertintas dviejų veiksnių dispersinės analizės metodu, programa ANOVA iš programinio paketo SELEKCIJA (Tarakanovas, Raudonius, 2003).Gausiausiai krūmijosi rugsėjo 4 d. ir 14 d. pasėti žieminiai kviečiai. Vėlinant sėjos laiką – pasėlio tankumas mažėjo. Pieninės brandos tarpsniu, esmingai mažesnis pasėlio tankumas nustatytas spalio 1 d. pasėtame pasėlyje, lyginant su ankstesnių sėjų pasėliais. Krūmijimosi pabaigoje-bamblėjimo pradžioje esmingai didžiausias piktžolėtumas nustatytas ankstyvos sėjos, 2 mln. ha-1 sėklos normos pasėlyje (vyraujančios piktžolės: Capsella bursa-pastoris L., Poa annua L., Lamium purpureum L., Persicaria lapathifolia L.). Vėlinant sėjos laiką – piktžolėtumas mažėjo, o esmingai mažiausias nustatytas spalio 1 d. pasėtame, 3 mln. ha-1 sėklos normos pasėlyje. Žieminiai kviečiai pasėti rugsėjo 21 d. subrandino geriausios kokybės grūdus, kuriuose, priklausomai nuo sėklos normos, nustatyta: baltymų – 14,4–14,8 %, šlapiojo glitimo – 30,0–31,0 %, sedimentacijos reikšmės – 52–55 ml. Žieminių kviečių pasėtų rugsėjo 4 d., 14 d. ir 21 d. derlingumas, priklausomai nuo sėklos normos, svyravo nuo 6,23 t ha-1 iki 7,46 t ha-1, o pasėtų spalio 1 d. buvo esmingai mažesnis ir svyravo nuo 2,77 t ha-1 iki 5,37 t ha-1.
This final work presents productivity and weed prevalence researches of winter wheat taht were sown on different date and different sowing rate.Researched winter wheat were sown on September 4th, September 4th, September 14th, October 1st on different sowing rates: 2, 3, 4, 5 mln. ha-1. Crop density, composition of weeds, and intensity of their prevalence were taken three times during different time of vegetation. Statistical reliability of data was evaluated using disperse analysis method – ANOVA, that includes software package SELEKCIJA (Tarakanovas, Raudonius, 2003).Crop sown on October 1st was characterized by lower weediness during bush–budding stage in autumn and spring. The highest weediness was determined exactly in crop that was sown on 01.10 of 2 mln. ha-1 sowing rate. In the end of vegetation, the lowest weediness was determined in crop sown 01.10 of 5 mln ha-1 sowing rate. Grain of better quality ripened in crops of 21.09 sowing date.The biggest amount of protein (14,7 %), and gluten (30,7 % ) was determined in grains from crops that were sown on September 21st. Significantly highest (7,46 t ha-1) was determined in the crop that was sown on September 4th of 3 mln. ha-1 sowing rate. Significantly lowest – in crops that were sown on 1st October of 2 mln. ha-1.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106683
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons