Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106680
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Mečionytė, Monika
Supervisor: Starkauskienė, Viktorija
Title: The impact of income inequality on life expectancy in developed and developing countries
Other Title: Pajamų nelygybės poveikio gyvenimo trukmei vertinimas išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse
Extent: 57 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Developing countries;GINI index;Life expectancy;Developed countries;Income inequality;Besivystančios šalys;GINI indeksas;Gyvenimo trukmė;Išsivysčiusios šalys;Pajamų nelygybė
Abstract: This Bachelor thesis analyses the impact of income inequality on life expectancy in developed and developing countries. Scientific problem of this bachelor thesis is formulated by question: How income inequality impacts life expectancy in developed and developing countries? The aim of this paper - after theoretical analysis of life expectancy dependence on income inequality in developed and developing countries, to design the econometric model and calculate the impact of income inequality on life expectancy in developed and developing countries. In the theoretical part of the diploma paper, the concepts of life expectancy and income inequality are presented, together with other factors influential to life expectancy. In the end of the first part, previously done researches on the phenomenon are analyzed and the results of those researches, summarized. After summarizing the literature sources reviewed in the theoretical part, it is concluded that the chosen topic is relevant and econometric research is needed to analyze it. In the empirical part of the diploma paper, countries are classified, according to their development level, collected data set is analyzed, econometrical model constructed, to evaluate the impact of income inequality on life expectancy. Data set includes 112 countries of the world, in the year of 2010. The results of this empirical analysis are compared with the results of previously done researches. Two hypotheses were raised prior to the analysis. H1: income inequality has negative effect on life expectancy. H2: life expectancy is affected more by income inequality in developing countries, than in developed countries. After econometrical tests were applied, both hypotheses were accepted, the obtained results showed, that income inequality influences life expectancy and there is a slightly higher effect of income inequality on life expectancy in developing countries, than in developed countries.
Šiame Bakalauro baigiamajame darbe analizuojamas pajamų nelygybės poveikis gyvenimo trukmei išsivysčiusiose ir besivystančiose pasaulio šalyse. Mokslinė darbo problema yra suformuluota klausimu: kokį poveikį pajamų nelygybė turi gyvenimo trukmei išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse? Darbo tikslas – išanalizavus gyvenimo trukmės priklausomybę nuo pajamų nelygybės išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse teoriniu aspektu, sudaryti ekonometrinį modelį ir įvertinti pajamų nelygybės poveikį gyvenimo trukmei išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Teorinėje baigiamojo darbo dalyje yra pristatomos gyvenimo trukmės ir pajamų nelygybės sąvokos kartu su kitais faktoriais, turinčiais poveikį gyvenimo trukmei. Pirmos dalies pabaigoje analizuojami prieš tai atliktų mokslininkų tyrimai, pateikiamas analizės apibendrinimas. Apibendrinus teorinėje dalyje apžvelgiamus literatūros šaltinius, padaroma išvada, kad pasirinkta tema yra aktuali ir jai išanalizuoti reikalingas ekonometrinis tyrimas. Empirinėje baigiamojo darbo dalyje, pasaulio šalys yra klasifikuojamos, atsižvelgiant į jų išsivystymo lygį, surinkti duomenys analizuojami, sudaromas ekonometrinis modelis, siekiant įvertinti, kokį poveikį pajamų nelygybė turi gyvenimo trukmei. Į duomenų rinkinį įtrauktos 112 pasaulio šalys, 2010-aisiais metais. Empirinės analizės rezultatai yra palyginami su anksčiau atliktų mokslinių tyrimų rezultatais. Prieš tyrimą buvo iškeltos dvi hipotezės. H1: pajamų nelygybė turi neigiamą poveikį gyvenimo trukmei. H2: gyvenimo trukmė yra daugiau paveikta pajamų nelygybės besivystančiose šalyse, negu išsivysčiusiose šalyse. Tyrimo pabaigoje abi hipotezės buvo patvirtintos, gauti rezultatai parodė, kad pajamų nelygybė turi neigiamą poveikį gyvenimo trukmei ir šis pajamų nelygybės poveikis yra šiek tiek didesnis besivystančiose pasaulio šalyse.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106680
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons