Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106647
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kymantas, Simonas
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: UAB „Manvesta“ ryšių su visuomene vertinimas
Other Title: The evaluation of JSC "Manvesta" public relations
Extent: 49 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Įvykiai;Reklama;Parama;Events;Advertising;Sponsorship
Abstract: Tyrimo problema. Ryšiai su visuomene yra ypatingai svarbūs konkurencinėje aplinkoje, kai įmonės turi konkuruoti tarpusavyje dėl klientų, darbuotojų, valstybės įstaigų paramos ir pan. Šiame darbe nagrinėjama UAB „Manvesta“, kuri vykdo veiklą labai konkurencingoje transporto paslaugų sferoje. Kaip ir kitos šios verslo šakos įmonės, UAB „Manvesta“ susiduria su kompetentingų darbuotojų bei naujų klientų pritraukimo problemomis, todėl įmonės ryšių su visuomene vertinimas bei tobulinimas yra aktuali tema šiame darbe nagrinėjamai įmonei. Ryšių su visuomene pagalba įmonė gali sukurti ilgalaikius santykius su jai svarbiomis auditorijomis, sukurti teigiamą įvaizdį, kuris palengvins naujų darbuotojų bei klientų pritraukimą. Tyrimo klausimai. Atliekant UAB „Manvesta“ ryšių su visuomene vertinimą, pagrindiniai tyrimo klausimai buvo tokie:  Ar įmonėje ryšių su visuomene veikla yra tinkamai organizuota?  Ar yra tinkamai naudojamos ryšių su visuomene priemonės?  Kokie yra įmonės ryšių su visuomene taisytini momentai? Tyrimo objektas. Šio tyrimo objektas yra UAB „Manvesta“ ryšiai su visuomene. Tyrimo tikslas. Šio tyrimo tikslas – atlikti UAB „Manvesta“ ryšių su visuomene vertinimą. Tyrimo metodai. Pagrindiniai tyrimo metodai yra ekspertų interviu bei fokus grupė, pagalbiniai metodai yra statistinių duomenų analizė ir turinio analizė. Literatūros analizės pagalba buvo atliktas ryšių su visuomene teorinis vertinimas. Tyrimo rezultatai ir išvados UAB „Manvesta“ ryšių su visuomene tyrimas parodė, kad įmonė nepakankamai išnaudoja įvykius, socialinių medijų priemones, nekreipia pakankamai dėmesio į kai kurias svarbias visuomenes auditorijas, taip pat nepakankamai komunikuoja visuomenei apie savo rėmimo veiklą. Įmonės ryšiai su visuomene gali būti tobulinami koreguojant ryšių su visuomene organizavimą, tinkamai formuluojant ryšių su visuomene tikslus ir uždavinius bei įtraukiant papildomas tikslines ryšių su visuomene auditorijas.
Research problem. Public relations are especially important in a competitive environment where companies have to compete with each other for customers, employees, support of public authorities, etc. In this paper the public relations of JSC “Manvesta” are analysed. This company operates in the extremely competitive field of transport services, and like other companies in this industry, JSC “Manvesta” faces the problems of attracting competent employees and new customers, therefore the evaluation and improvement of the company's public relations is a relevant topic for the company examined in this paper. With the help of public relations, the company can build long-term relationships with its important audiences, create a positive image that will facilitate the attraction of new employees and customers. Research questions. During the evaluation of UAB Manvesta's public relations, the main research questions were as follows:  Are the company's public relations activities properly organized?  Are public relations tools used properly?  What are the moments of the company's public relations that need to be corrected? Research object. The research object of the paper isthe public relations of JSC „Manvesta“. Research goal. The main goal of this paper is to evaluate the public relations of the transport company JSC “Manvesta”. Research methods. The research of JSC „Manvesta“ public relations was based on expert‘s interviews, focus groups, content analysis, statistical data analysis research methods. The theory of public relations research was based on a literature analysis method. Research results and conclusions. The results of the research showed that JSC “Manvesta” does not make sufficient use of events, social media tools, does not pay enough attention to important groups of society, insufficiently advertises its sponsorship activities. The public relations of JSC “Manvesta” can be improved by improving the company's organizational structure, supplementing public relations functions, properly formulating public relations goals and objectives, including additional target public relations audiences.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106647
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
simonas_kymantas_bd.pdf1.43 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on May 1, 2021

Download(s)

24
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.