Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106636
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kazlauskas, Tomas
Supervisor: Kazlauskienė, Vilma
Title: Apyvartinio kapitalo finansavimo politikos poveikis įmonės finansiniams rezultatams
Other Title: Working capital financing policy impact on financial performance
Extent: 52 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Apyvartinis kapitalas;Apyvartinio kapitalo finansavimo politika;Finansiniai rezultatai;Trumpalaikis turtas;Trumpalaikiai įsipareigojimai;Working capital;Working capital financing policy;Financial performance;Short-term assets;Short-term liabilities
Abstract: Apyvartinis kapitalas atspindi kaip efektyviai įmonė yra valdoma ir kaip finansiškai saugi ji yra trumpuoju laikotarpiu. Gebėjimas panaudoti apyvartinį kapitalą, kad būtų užtikrintas balansas tarp augimo, pelningumo ir likvidumo yra vienas iš sėkmės faktorių įmonės valdyme. Šio darbas tikslas yra išanalizuoti apyvartinio kapitalo finansavimo politikos poveikį NASDAQ BALTIC pramoninių gaminių sektoriaus įmonių finansiniams rezultatams. Darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje, remiantis moksline literatūra, apžvelgiama, kokį poveikį turi apyvartinio kapitalo finansavimo politikos finansiniams rezultatams. Antroje dalyje atliekama pramoninių gaminių sektoriaus įmonių apyvartinio kapitalo analizė 2009-2018 m. Remiantis turimais duomenimis, įmonių apyvartinio kapitalo valdymas yra priskiriamas tam tikrai politikai, atsižvelgiant į bruožus, aptartus pirmoje darbo dalyje. Toliau, skirtingų politikų poveikis įmonių finansiniams rezultatams yra analizuojamas.
Working capital reflects on how effectively a business is run and how financially secure it is in the short-term. The ability to utilize working capital to maintain stable balance between growth, profitability and liquidity is a key to a successful business management. This research aim is to analyze the impact of working capital policies on financial performance of industrial sector firms in the NASDAQ BALTIC stock exchange list. The thesis consists of two parts. The first part is based on the scientific literature about working capital policies and what impact these different management methods have on financial performance. The second part is an analysis of the industrial sector firms working capital and its management in the 2009–2018 period. The companies have their working capital management assigned to a working capital policy based on the factors described in the first part. Furthermore, the impact of different working capital management policies on firm’s financial performance is analyzed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106636
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
tomas_kazlauskas_bd.pdf1.79 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons