Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106632
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Teresas, Marius
Supervisor: Kazlauskienė, Vilma
Title: Nasdaq OMX Baltic biržoje listinguojamų pieno sektoriaus įmonių finansinės būklės indeksas
Other Title: Financial condition index of the dairy industry companies listed on the Nasdaq OMX Baltic stock exchange
Extent: 52 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Finansinės būklės indeksas;Kapitalo rinkos rodikliai;Mokumo (likvidumo) rodikliai;Pelningumo rodikliai;Pieno sektorius;Financial condition index;Market ratios;Debt (liquidity) ratios;Profitability ratios;Dairy industry
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas yra nustatyti Nasdaq OMX Baltic biržoje listinguojamų pieno sektoriaus įmonių finansinės būklės indeksą. Tyrimo objektas yra Nasdaq OMX Baltic biržoje listinguojamų pieno sektoriaus įmonių finansinės būklės indeksas. Iškeltam tikslui pasiekti buvo naudojami šie metodai: mokslinės literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė, statistinių duomenų analizė, grafinis duomenų vaizdavimas, santykinė finansinių rodiklių analizė ir finansinės būklės indekso nustatymas. Pirmoje darbo dalyje buvo apžvelgti įmonės finansinės būklės indekso nustatymo teoriniai klausimai. Antroje darbo dalyje buvo parengta finansinės būklės indekso nustatymo metodika ir įvertinti įmonių finansiniai santykiniai rodikliai. Naudojantis finansinių santykinių rodiklių reikšmėmis buvo nustatyti įmonių finansinės būklės indeksai. Analizės rezultatai parodė, kad aukščiausias finansinės būklės indeksas 2015 – 2019 m. buvo AB „Žemaitijos pienas“ įmonėje ir tai parodo, jog finansinė būklė buvo geriausia šioje įmonėje lyginant su kitomis analizuotomis įmonėmis.
The main aim of this Bachelor’s thesis is to determine the financial condition index of the dairy industry companies listed on the Nasdaq OMX Baltic stock exchange. The research object is Nasdaq OMX Baltic stock exchange listed dairy industry companies financial condition index. The following methods were used to achieve the set goal: systemic and comparative analysis of scientific literature, statistical analysis, graphical representation of data, financial ratios analysis and determination of the financial condition index. In the first part of the work was reviewed the theoretical issues of determining the company’s financial condition index. In the second part of the work the research methodology was established and the financial ratios of the companies were assessed. Using the values of the financial ratios the companies financial condition index was determinate. The analysis results showed that the highest financial condition index in 2015 - 2019 was in JSC “Žemaitijos pienas” which shows that financial condition was the best in this company comparing with other companies that was in this analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106632
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
marius_teresas_bd.pdf1.07 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.