Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106625
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Laurinavičius, Matas Mindaugas
Supervisor: Grigaliūnaitė, Viktorija
Title: UAB „Plienitas“ tinklalapio kokybės vertinimas
Other Title: Quality assessment of UAB "Plienitas" website
Extent: 46 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Tinklalapio kokybė;Kokybės vertinimas;Kokybės vertinimo modeliai;Website quality;Quality assessment;Quality assesment models
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas yra atlikti UAB „Plienitas“ tinklalapio kokybės vertinimą. Internetinės svetainės kokybės vertinimo teorinėje dalyje analizuojama kokybės samprata, nagrinėjamos tinklalapio kokybės sąvokos, pateikiama jų palyginamoji analizė. Teorinėje šio darbo dalyje aptariami tinklalapių vertinimo modeliai, jų pobūdis, tiriamoji sričių galimybė, analizuojami šių metodų privalumai ir trūkumai. Antroje darbo dalyje siekiant įvertinti UAB „Plienitas“ tinklalapio kokybę yra pasitelkiamas anketinės apklausos metodas. Remiantis „VPTCS“ ir „Kano“ modeliais yra parengtas klausimynas. Surinkti tyrimo rezultatai analizuojami naudojant aprašomąją analizę ir loginės analizės metodus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad lankytojai vertina svarbiausiais tinklalapio dimensijas: lengvas naršymas ir paieška, pasiūlymų įvairovė, puslapio greitis, puslapio dizainas ir asmeninių duomenų apsauga. Tai įrodo, kad internetinių puslapių lankytojams yra svarbi tinklalapio turinio surinkimo kokybė. Tinklalapio kokybei taip pat didelę įtaką daro informacijos kokybė ir pasitikėjimas puslapiu. Kaip nurodė apklausoje dalyvavę asmenys, UAB „Plienitas“ tinklalapyje reikėtų keisti fono spalvas, nes jos sunkina informacijos matomumą. Siekiant užtikrinti tinklalapio vedlio dimensijos kokybę, patariama konsultuotis su internetinės svetainės techniniu skyriumi, kad būtų užtikrintas patogesnis informacijos išdėstymas. Siekiant gerinti dimensijos dizaino kokybę, vertėtų interneto svetainėje pateikti ne tik produktų nuotraukas, bet ir filmuotą medžiagą, o kai kurias paslaugų nuotraukas padaryti slankiojančias.
The main goal of this diploma paper is to do quality assessment of UAB „Plienitas“ website. In the theoretical part of the paper there is analysis of website quality concept along with advantages and disadvantages of different websites‘ assessment models. In the analytical part of the paper there is quantitative research made with the help of survey in order to evaluate quality of UAB „Plienitas“ website. Based on „VPTCS“ and „Kano“ models, the questionnaire was prepared. The results of this research showed that visitors value these things of the website the most: easy surfing and searching, variety of offers, website speed, design and protection of personal data. Also, information quality and trust have a big impact on websites‘ quality. Respondents of the survey pointed out that background colors make it hard to see information on UAB „Plienitas“ website. In order to ensure website guide quality, it is advised to consult with technical department of website. And on purpose to improve website design, it is recommended to list not only photos of products on website but also videos and sometimes slideshows.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106625
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
matas_mindaugas_laurinavicius_bd.pdf1.25 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

31
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons