Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106616
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Žiedelytė, Ieva
Supervisor: Vaznonienė, Gintarė
Title: Krovinių pervežimo įmonių užsakymo valdymo grandinės tobulinimas
Other Title: Improving the Order Management Chain of Freight Companies
Extent: 71 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Logistika;Logistics;Krovinių pervežimo įmonės;Freight companies;Užsakymo valdymo grandinė;Order management chain
Abstract: Pirmoje darbo dalyje analizuojama krovinių pervežimo keliais įmonės UAB „Beta“ situacija. Peržvelgiamos visos potencialios įmonės užsakymo valdymo sistemos problemos ir jos palyginamos su kitų logistikos įmonių atvejais. Antroje dalyje analizuojama įvairi logistikos ir krovinių pervežimo keliais mokslinė literatūra. Pateikiami įvairūs užsakymo valdymo grandinės kokybės vertinimo būdai. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami kiekybinio ir kokybinio tyrimo rezultatai, pabrėžiantys dažniausiai pasitaikančias problemas užsakymo valdymo grandinėje. Įvertinami įmonės vidiniai ir išoriniai veiksniai, išskiriamos grėsmės ir galimybės. Remiantis situacijos analize, mokslinės literatūros apžvalga, atliktais tyrimais bei SSGG analize, įmonei pateikiamas praktinis sprendimas. Apibendrinama, jog pagrindinės įmonės užsakymo valdymo sistemos problemos yra centralizuotos kontrolės sistemos trūkumas, prasta transporto vadybininkų kompetencija ir neefektyvi motyvacinė sistema. Atsižvelgiant į rezultatus, įmonei pateikiamas siūlymas integruoti verslo valdymo sistemą, kuri sektų visą su užsakymu susijusią informaciją ir iškart surinktų grįžtamąjį ryšį iš klientų.
First part of the thesis focuses on the case analysis of road freight transport company “Beta”. All the potential problems of the company’s order management system have been reviewed and then compared to the cases of other logistics companies. In the second part, various scientific literature for logistics and road freight transport was analyzed. Various methods for measuring order management chain quality were presented. Quantitative and qualitative research was carried out, highlighting the most frequent problems in the order management chain. Third part of the thesis evaluates the company’s internal and external environment, stating out its risks and possibilities. Based on the case analysis, scientific literature overview, the empirical research and the SWOT analysis, a practical solution is presented to the company. Overall, it was concluded, that the main problems of the company’s order management system are lack of centralized control system, poor transport manager’s competence and ineffective motivation system. Based on the results, the company is given a proposal to integrate an enterprise resource planning system, which would track all the information and collect instant feedback from the clients.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106616
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
ieva_ziedelyte_md.pdf1.57 MBAdobe PDF   Until 2025-06-15View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

169
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

118
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.