Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106602
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Verpečinskaitė, Aistė
Supervisor: Mažeikienė, Rūta
Title: Albero Kamiu dramos "Kaligula" interpretacijos Lietuvos teatre
Other Title: Interpretations of "Caligula" by Albert Camus in Lithuanian theater
Extent: 89 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Kamiu;Camus;Kaligula;Caligula;Teatras;Theatre
Abstract: Darbo objektas - Albero Kamiu drama „Kaligula“ bei dramos pastatymai Lietuvos teatre. Darbo tikslas - išanalizuoti Albero Kamiu "Kaligulos" pastatymus Lietuvos teatre, A. Kamiu teatrinės kūrybos ir absurdo filosofijos kontekste. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama Albero Kamiu pagrindinės filosofinė idėja – absurdo samprata, kurios pagrindinė idėja - gyvenimo absurdo pajauta ir maištas prieš šią pajautą taip įgyjant laisvę. Taip pat analizuojama A. Kamiu “Sizifo mite” išdėstytos absurdo sampratos įtaka absurdo teatro atsiradimui. Nagrinėjamas egzistencialisto santykis su teatru ir jo dramaturgijos raida, dramų esmė ir jų kritika. Taip pat modernios tragedijos reikšmė, Antonino Artaud įtaka A. Kamiu teatriniam suvokimui bei A. Kamiu suvokimas apie aktorių teatre. Antroje dalyje analizuojama garsiausia A. Kamiu drama „Kaligula“: dramos fabula, charakteriai ir simboliai. Intelektualinė tragedija „Kaligula“ atspindi pagrindinę A. Kamiu filosofijos sampratą – pasaulio absurdo suvokimas, maištas prieš jį ir taip įgyjama laisvė. Pastebima, kad “Kaligula” glaudžiai susijusi su egzistencialisto romanu “Svetimas” ir filosofiniu esė “Sizifo mitas”, šie trys kūriniai sudaro “absurdo ciklą“ A. Kamiu kūryboje. Egzistencialisto draminis herojus - geriausiai įprasmina absurdo žmogaus koncepciją. Trečioje dalyje interpretuojami „Kaligulos“ pastatymai Lietuvos teatro scenoje: Jono Vaitkaus, Igno Jonyno ir Vido Bareikio. Visi spektakliai pastatyti skirtingais istoriniais ir politiniais laikmečiais, ir visi pasižymi savitu režisūriniu braižu ir savita dramos interpretacija. Tiek I. Jonyno, tiek J. Vaitkaus spektakliuose egzistuoja režisieriaus kultas, o V. Bareikis tai sugriauna pats dalyvaudamas spektaklio scenoje ir į jį įsitraukdamas. J. Vaitkaus „Kaliguloje“ dominuoja plastiškumas ir vizualumas, Kaligulos vaidmenį skirtingais laikotarpiais skirtingai įkūnija du aktoriai – Regimantas Adomaitis ir Valentinas Masalskis, I. Jonynas didelį dėmesį skiria sceninei erdvei, o V. Bareikis pasirenka visišką minimalizmą scenoje. J. Vaitkus interpretuoja Kaligulą kaip egzistencialistišką ir nihilistišką herojų, I. Jonynas su Rolandu Kazlu pagrindiniame vaidmenyje, kaip žiaurų, tačiau žmogišką individą, V. Bareikio Kaligula, kurią įkūnija Ainis Storpirštis – ironiškas, kandus ir provokatyvus. Visuose spektakliuose dominuoja kinematografija. Darbo pabaigoje palyginamos režisūrinės interpretacijos ir pateikiamos išvados.
The object of the thesis is the play ‘Caligula’ by Albert Camus and its staging in Lithuanian theater. The aim of the thesis is to analyze the staging of ‘Caligula’ by A. Camus in Lithuanian theater in the context of A. Camus’ work for stage and philosophy of absurdism. In the first part of the thesis, the main philosophical idea of A. Camus is discussed: the concept of absurdism, with its emphasis on experience of absurd in life and rebellion against it with resulting acquisition of freedom. In addition, influence of the concept of absurdism, outlined in ‘The Myth of Sisyphus’ by A. Camus, on the theater of the absurd is analyzed, followed by a study of relationship between existentialism and theater, its dramaturgical developments, essence of the plays and their criticisms. Meaning of modern tragedy, influences of Antonin Artaud on the perception of theater by A. Camus, and the A. Camus’ perception of the actor in the theater are also studied. In the second part of the thesis, the analysis of the plot, characters and symbolism in the most famous play by A. Camus is carried out. Intellectual tragedy ‘Caligula’ is a reflection of the main concept of A. Camus’ philosophy – perception of the absurdity of the world, rebellion against it and acquisition of freedom. It should be noted that ‘Caligula’ is closely related to other works by the author – namely, a novel ‘The Stranger’ and philosophical assay ‘The Myth of Sisyphus’, with all three pieces constituting a ‘cycle of the absurd’ in the oeuvre of A. Camus. The hero of the play is the most fitting manifestation of the man of the absurd. In the third part of the thesis, interpretation of the staging of ‘Caligula’ by Jonas Vaitkus, Ignas Jonynas and Vidas Bareikis in Lithuanian theater is carried out. All plays were staged during different historical and political periods, in turn manifesting different directional approaches and possible interpretations. In both J. Vaitkus and I. Jonynas stagings, signs of cult of the director can clearly be observed, while V. Bareikis deconstructs this concept by appearing and participating on stage himself. One the one hand, in the staging of J. Vaitkus, flexibility and vizualization are the dominant forces and the role of Caligula in different historical periods is portrayed by two actors – Regimantas Adomaitis and Valentinas Masalskis, on the other hand – I. Jonynas mainly focuses on building the environment of the stage, while V. Bareikis opts for absolute minimalism on stage. J. Vaitkus interprets Caligula as an existentialist and a nihilist, I. Jonynas, with Rolandas Kazlas in the lead role – as a cruel but humane individual, while the Caligula of V. Bareikis, which is portrayed by Ainis Storpirštis, is ironic, abrasive and provocative. All the above interpretations are highly cinematographic. At the end of the thesis, conclusions are drawn and directional interpretations are compared.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106602
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
aiste_verpecinskaite_md.pdf1.16 MBAdobe PDF   Until 2025-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

125
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.