Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106597
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Rimas, Juozas
Supervisor: Grigaliūnaitė, Viktorija
Title: UAB „ASU BALTIJA“ internetinės svetainės kokybės vertinimas
Other Title: Quality assessment of JSC “ASU BALTIJA” internet site
Extent: 62 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Kokybė;Svetainė;Kokybės analizė;Quality;Website;Quality assessment
Abstract: Informacinės technologijos nuolatos vystosi todėl ir interneto tinklas nesustabdomai plečiasi, dėl šios priežasties vis daugiau pasaulio žmonių kasdien prisijungia prie šio neaprėpiamo interneto tinklo ir gali laisvai juo naudotis. Todėl interneto tinklapio turėjimas bet kokiai verslo organizacijai tampa ne tik madingas privalumas, o būtinybė XXI amžiuje. Skirtingai nuo kiekvienos verslo rūšies internetinio puslapio naudojimo tikslai gali būti įvairūs, tačiau jos turėjimas įmonėms yra labai svarbus. Šis begalinis tinklas nėra vien naudingas dėl reklaminės priemonės, bet taip pat suteikia naują komunikacijos būdą su organizacijos klientais. Tai yra vienas iš daugelio privalumų kuriuos gali suteikti verslui šis beribis tarptautinis tinklas. Baigiamojo darbo tikslas: įvertinti įmonės „ASU BALTIJA“ interneto svetainės kokybę. Šiam tikslui pasiekti buvo naudojama kiekybinis tyrimas taip pat papildomai akių sekimo eksperimentas. Pirmojoje šio darbo dalyje analizuojami ir aprašomi Lietuvos ir užsienio autorių rašto darbai, kuriuose yra aprašoma apie interneto naudą įmonėms. Toliau bus aptariama, kokie kriterijai nusako kokybišką interneto svetainę ir kaip kokybiška svetainė padeda įmonės marketingui. Antrojoje darbo dalyje, pagal įvairius kriterijus bus vertinama ir tiriama „ASU BALTIJA“ klientų vertinimai apie įmonės naudojamą interneto svetainę. Bus analizuojama kokie aspektai atsispindi šioje svetainėje ir kokie nurodymai sėkmingam interneto puslapiui yra nenaudojami Darbo pabaigoje, pagal statistinius duomenis paaiškėja, jog „ASU BALTIJA“ interneto svetainė korespondentų yra labiau vertinama neigiamai nei teigiamai. Ir tiriamoji svetainė nėra pakankamai kokybiška. Pateikiamos rekomendacijos kokybei pagerinti.
Information technology is constantly evolving, which is why the Internet is constantly expanding. Due to this reason more and more people can not imagine their lives without the Internet as you can freely find everything you need. Therefore, having a website becomes not only a fashionable advantage for any business organization but a necessity in the 21st century. Different businesses have different aims for their website, but having it is very crucial. This endless network is not only useful as a promotional tool but also provides a new way to communicate with other organizations. The first part of this work will analyze and describe the written works of Lithuanian and foreign authors, which describes the benefits of the Internet for companies. Furthermore, I will discuss what criteria defines a good website and how it helps a company’s marketing. In the second part of the work, “ASU BALTIJA” website will be evaluated based on website users. Also, conclusions will be made regarding what aspects are reflected on the website and what guidelines for a successful web page are not used. At the end, according to statistical data, it turns out that the website is assessed more negatively than positively by correspondents. Based on the analysis, suggestions can be made on how to improve the quality of the website.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106597
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
juozas_rimas_bd.pdf1.06 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.