Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106586
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Semionov, Vladislav
Supervisor: Drejeris, Rolandas
Title: Naftos ir naftos produktų paskirstymo tobulinimo modelis
Other Title: Model for improving the distribution of petroleum and petroleum products
Extent: 56 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Logistika;Logistics;Paskirstymas;Distribution;Transportavimas;Transportation
Abstract: Tyrimo objektas – naftos ir naftos produktų paskirstymo tobulinimas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti naftos ir naftos produktų paskirstymo procesą ir pasiūlyti šio proceso tobulinimo modelį. Uždaviniai: 1. Apžvelgti naftos ir naftos produktų paskirstymo teorinius aspektus 2. Apžvelgti naftos produktų logistikos procesus. 3. Identifikuoti naftos produktų paskirstymo tobulinimo kryptis. 4. Pateikti pasiūlymus naftos produktų paskirstymui tobulinti. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir apklausa Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta naftos ir naftos produktų logistika, paskirstymo modeliai ir problemos, kylančios naftos ir naftos produktų logistikoje. • antrojoje darbo dalyje pristatyti apklausos dalyviai, pateikti apklausos rezultatai, atlikta apklausos rezultatų analizė. • trečiojoje darbo dalyje remiantis apklausos rezultatais sudarytas patobulintas naftos ir naftos produktų paskirstymo modelis, pateikti pasiūlymai naftos ir naftos produktų logistikos problemoms spręsti. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: naftos ir naftos produktų logistikos procesai nėra efektyvūs iš esmės dėl nepakankamų informacinių mainų ir pasenusių transporto priemonių. Dėl šių priežasčių patiriama nuostolių, produkcija pristatoma pavėluotai. Todėl būtina mažinti dokumentacijos apimtis ir stiprinti transportavimo kontrolę.
Research object - model for improving the distribution of petroleum and petroleum products Research aim - to analize the process of distribution of petroleum and petroleum products and to propose a model for the improvement of this process Objectives: 1. To review the theoretical aspects of the distribution of oil and oil products 2. Evaluate the efficiency of oil product logistics processes. 3. Identify directions for improving the distribution of oil products. 4. To submit proposals for the improvement of the distribution of oil products. Research methods: scientific literature analysis and survey Research results: • The first part of the thesis examines the logistics of oil and oil products, examines the distribution models, examines the problems in the field of emerging oil and oil products. • The second part of the thesis presents who was selected for the survey, the results of the survey, the analysis of the survey results. • In the third part of the thesis, based on the results of the survey, an improved distribution model is developed, proposals for solving problems are presented. • main conclusions or theoretical and practical significance of the thesis. Petroleum and petroleum product logistics processes are not efficient, mainly due to insufficient information exchange, outdated vehicles, resulting in losses, products being delivered late. Also it is necessary to reduce the volume of documentation and strengthen transport control.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106586
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
vladislav_semionov_md.pdf1.37 MBAdobe PDF   Until 2025-06-15View/Open

Magistro darbas, tema: Naftos ir naftos produktų paskirstymo tobulinimo modelis

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.