Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106573
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Zhang, Wanyu
Supervisor: Litvinavičienė , Inga
Title: « L’autre » dans la poésie de Jacques Prévert
Other Title: "Kitas" Jacques Prévert poezijoje
Extent: 39 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Kitas;Poezija;Jacques Prévert;Paroles
Abstract: The theme of this bachelor's thesis is "Next" in Jacques Préverto's poetry. The work consists of four parts: introduction, theoretical part, practical part and conclusions. The introduction introduces the life and work of Jacques Prévert, briefly describes the most important features of the collection Words (Paroles), argues why this topic was chosen, and presents the structure of the work. The theoretical part, based on a critical idea, examines in depth the image of the Other, that is, the various characters, men, women, children, in the Words of Préverto, as well as analyzes topics such as family, war, love, and so on. In the practical part, based on theoretical insights, poems not mentioned in the previous, theoretical part are classified, described and analyzed. The practical part also rethinks the description of "Other" in the author's poetry collection. This bachelor's thesis concludes with Conclusions, which summarize the concept of various characters, men, women, children, their personalities and states experienced, as well as the topics of war, family, love. The findings also provide new insights into Jacques Préverto’s personality and his critical approach to various manifestations of life.
Šio bakalaurinio darbo tema yra „Kitas“ Jacques Préverto poezijoje. Darbas susideda iš keturių dalių: įžangos, teorinės dalies, praktinės dalies ir išvadų. Įžangoje pristatomi Jacques Prévert gyvenimas bei kūryba, trumpai apibūdinami svarbiausi rinkinio Žodžiai (Paroles) ypatumai, argumentuojama, kodėl pasirinkta būtent ši tema, pristatoma darbo struktūra. Teorinėje dalyje, remiantis kritine mintimi, nuodugniai nagrinėjamas „Kito“, tai yra įvairių personažų, vyrų, moterų, vaikų, įvaizdis Préverto Žodžiuose, taip pat analizuojamos tokios temos kaip šeima, karas, meilė ir t.t. Praktinėje dalyje, remiantis teorinėmis įžvalgomis, klasifikuojami, apibūdinami ir analizuojami eilėraščiai, neminėti ankstesnėje, teorinėje dalyje. Praktinėje dalyje taip pat naujai permąstomas „Kito“ apibūdinimas autoriaus poezijos rinkinyje. Šis bakalaurinis darbas užbaigiamas Išvadomis, kurios apibendrina įvairių personažų, vyrų, moterų, vaikų koncepciją, jų asmenybes bei išgyvenamas būsenas, taip pat karo, šeimos, meilės temas. Išvadose pateikiamos ir naujos įžvalgos apie Jacques Préverto asmenybę bei jo kritinį požiūrį į įvairias gyvenimo apraiškas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106573
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
wanyu_zhang_bd.pdf597.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons