Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106558
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Sadzevičiūtė, Aistė
Supervisor: Kyguolienė, Asta
Title: Vartotojų požiūrio į seksualumą reklamoje analizė
Other Title: Analysis of consumer attitudes towards sexuality in advertising
Extent: 97 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Reklama;Seksualumas;Seksualinis elgesys;Seksualinės nuorodos;Seksualinis patrauklumas;Advertising;Sexuality;Sexual behaviour;Sexual references;Sexual attractiveness
Abstract: Seksualumo elementų turinčios reklamos tampa vis didesne kiekvieno žmogaus kasdienybės dalimi. Tačiau ne visos reklamos, sukelia emocijas, kurių siekia produktų/paslaugų reklamuotojai. Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjamas bei tiriamas vartotojų požiūris į seksualių elementų turinčias reklamas. Darbe analizuojama seksualios reklamos samprata, reikšmė, apžvelgiamos pagrindinės seksualinio patrauklumo reklamoje išraiškos formos, seksualinių reklamų poveikis vartotojui bei vartotojų požiūris į seksualumą reklamoje. Taip pat atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti vartotojų požiūrį į seksualumą reklamose be vaizdinių medžiagų ir su jomis, o iš gautų rezultatų pateikiamos išvados bei rekomendacijos potencialiems reklamų kūrėjams. Darbo objektas. Seksualumo elementų turinčios reklamos bei vartotojų požiūris į jas. Darbo tikslas. Išanalizuoti vartotojų požiūrį į seksualumą reklamoje, daromą įtaką pirkimo pasirinkimams bei pateikti rekomendacijas potencialiems reklamų kūrėjams. Darbo metodai. Anketinė apklausa, literatūros analizė, sintezė, lyginimas, tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas, rekomendacijų pateikimas potencialiems seksualių reklamų kūrėjams. Darbą sudaro šios dalys: įvadas, seksualumo reklamoje teoriniai aspektai, tiriamoji dalis, išvados ir rekomendacijos potencialiems reklamų kūrėjams.
Advertisements with elements of sexuality are becoming and increasing part of every person‘s daily life. However, not all advertisements evoke the emotions that advertisers of products/services seek. The bachelor‘s thesis examines consumers‘ attitudes towards advertisements with sexual elements. The paper analyzes the concept ant meaning of sexual advertising, reviews the main forms of expression of sexual attraction in advertising, the impact of sexual advertising on the consumer and their attitudes towards sexuality in advertising. A study is also being conducted to find out consumers‘ attitudes towards sexuality or non-visual advertisements and with them, also conclusions and recommendations for potential advertisers are provided from the results. The object of the work. Advertisements with sexual elements and consumers’ attitudes towards them. The aim of the work. Analyse consumers’ attitudes towards sexuality in advertising, influence purchasing choices and provide recommendations to potential advertisers. Work methods. Questionnaire survey, literature analysis, synthesis, comparison, analysis and summary of research data, presentation of recommendations to potential developers of sexual advertisements. The work consists of the following parts: introduction, theoretical aspects of sexuality in advertising, research part, conclusions and recommendations for potential advertisers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106558
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons