Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106556
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Aliukonė, Goda
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Vizualinės dailės kūrinių naudojimas reklamoje
Other Title: Visual art in advertising
Extent: 52 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Dailė;Meno infuzija;Dailė reklamoje;Menas reklamoje;Art;Art infusion;Visual art in advertising;Art in advertising
Abstract: Darbo tikslas – išsiaiškinti kaip reklamoje naudojami vizualiniai dailės kūriniai. Teorinėje darbo dalyje tiriama reklamos, vizualinės dailės sampratos. Aiškinamasi kaip vizualinės dailės kūriniai yra naudojami reklamoje, kokie tyrimai yra atlikti šia tema. Kokios teorines šios reklamos tipo pritaikymo galimybės bei ypatybes yra išskiriamos mokslinėje literatūroje. Analitinėje darbo dalyje pateikiami ir analizuojami atlikto tyrimo rezultatai. Tyrimo metu tirta vizualinės dailės kūrinių reklamoje naudojimo ir pritaikymo ypatumai JAV bei Lietuvoje. Rezultatai parodė, jog tokio tipo reklama tarp Lietuvos reklamos specialistų nėra populiari, tačiau vartotojai šį reklamos tipą vertina palankiai. Taip pat pastebėta, kad tokie kintamieji kaip respondentų išsilavinimas ar amžius neturi įtakos jų reklamos pasirinkimui. Baigiamojoje darbo dalyje Remiantis teorine analize bei gautais tyrimo rezultatais pateikti vizualinės dailės kūrinių naudojimo Lietuvoje rekomendacijos, bei tolesnės šios tyrimo temos plėtojimo galimybės.
The aim of this work is to find out how visual art works are used in advertising. The theoretical part of the work investigates the concept of advertising, visual art. It explains how visual arts are used in advertising and what research is available on this topic. What are the theoretical possibilities and the specific types of application of this type of advertising in scientific literature? The analytical part of the work presents and analyses the results of the research. The research investigated the peculiarities of the use and application of visual art in advertising in the USA and Lithuania. The results showed that this type of advertising is not popular among Lithuanian advertising specialists, however, consumers appreciate this type of advertising. It was also observed that kinematics such as respondents' education or age do not influence their advertising choices. In the final part of the work, based on the theoretical analysis and the results of the research, the recommendations on the use of visual art works in Lithuania are presented, as well as the possibilities for further development of this research topic.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106556
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
goda_aliukone_bd.pdf1.23 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.