Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106549
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Černiauskaitė, Monika
Supervisor: Karaliūtė, Akvilė
Title: Psichologinių ir ekonominių veiksnių poveikio užimtų Lietuvos gyventojų taupymui vertinimas
Other Title: Assessment of the impact of psychological and economics factors on the saving of the employed population in Lithuania
Extent: 50 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Ekonominiai veiksniai;Lietuvos gyventojai;Psichologiniai veiksniai;Taupymo lygis;Užimti gyventojai;Economic factors;Lithuanian people;Psychological factors;Level of savings;Employed people
Abstract: Lietuvoje iki šiol nėra atlikta pakankamai daug tyrimų, orientuotų į asmenų taupymo lygį lemiančius psichologinius veiksnius. Todėl šio tyrimo tikslas yra atlikti ekonominių ir psichologinių veiksnių poveikio užimtų Lietuvos gyventojų taupymui vertinimą. Darbo problema – kokį poveikį psichologiniai ir ekonominiai veiksniai turi užimtų gyventojų taupymo lygiui. Darbo tyrimo objektas – psichologinių ir ekonominių veiksnių poveikis užimtų gyventojų taupymui. Tyrimui atlikti naudoti metodai: palyginamoji analizė, daugialypė regresinė analizė, anketinė apklausa, grafinis duomenų vaizdavimas. Pirmoje darbo dalyje atlikta psichologinių ir ekonominių veiksnių poveikio taupymui mokslinių tyrimų analizė, išnagrinėti teoriniai analizuojamų reiškinių sąryšio aspektai. Antroje dalyje sudaroma tyrimo vertinimo metodika, atliekama aprašomoji statistinė analizė ir pagal sudarytą tyrimo metodiką atliekama regresinė analizė. Atliktos aprašomosios statistinės analizės rezultatai parodė, kad didžiausios dalies tyrimo imties respondentų taupymo lygis neviršija 5%. Taip pat rezultatai parodė, kad moterų vidutinis taupymo lygis yra aukštesnis nei vyrų. Gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau nei 10 tūkstančių gyventojų, asmenys vidutiniškai taupo daugiau, nei asmenys, kurie gyvena gyvenvietėse su mažiau nei 10 tūkstančių gyventojų. Naudojantis apklausos duomenimis, atlikta daugialypė regresinė analizė, kurios rezultatai atskleidžia, kad statistiškai reikšmingi veiksniai, lemiantys individų taupymo lygį, yra šie: išsikeltų taupymo motyvų skaičius, aplinkos įtaka, finansinis raštingumas, tikimybė elgtis iracionaliai, gyvenamoji vieta ir išsilavinimas.
There are only few research done concerning analysis of economic and especially psychological factors of the level of individuals’ savings. The aim of the investigation is to assess the effect of economic and psychological factors of savings to the employed population in Lithuania. The problem of work is the effect of psychological and economics factors on the savings level of the employed population. The object of the work is the effect of psychological and economic factors on the savings of the employed population. Methods used for the research: comparative analysis, multiple regression analysis, questionnaire survey, graphical representation of data. The first part of the diploma paper deals with the analysis of scientific literature. In the theoretical part of the diploma paper are examined the theoretical aspects of the relationship between the analyzes phenomena. The second part presents descriptive statistical analysis of the survey and multiple regression analysis. The results of the descriptive statistical analysis show that the savings of the biggest amount of the respondents do not exceed 5%. Women’s average scale of savings is higher than men’s. In settlements with more than 10 thousand residents, approximately they save more than those in smaller ones. Multiple regression analysis was performed using the survey data. According to the multiple regression analysis, the statistically significant factors of the individuals’ saving level are such as the reasons for saving, environmental impact, financial literacy, probability to be irrational, residence and education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106549
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
monika_cerniauskaite_bd.pdf3.8 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.