Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106509
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kazlauskaitė, Greta
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Banko darbuotojų pasitenkinimo darbu ryšys su psichosocialiniais darbo veiksniais
Other Title: Relationship between bank employees' job satisfaction and psychosocial risk factors
Extent: 42 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Pasitenkinimas darbu;Job satisfaction;Banko darbuotojai;Bank employees;Psichosocialiniai rizikos veiksniai;Psychosocial risk factors
Abstract: Darbuotojų pasitenkinimas darbu yra dažnai tiriama tema, kuri yra aktuali ne tik dirbančiajam, tačiau ir pačiai organizacijai. Įmonei, kuri tikslingai siekia pozityvaus ir tvirto vardo rinkoje, svarbu, kad jos darbuotojai teisingai ir tvarkingai atliktų jiems paskirtus darbus. Darbuotojai, kurie jaučia pasitenkinimą įmonėje būna labiau motyvuoti, įdeda daugiau pastangų atliekant paskirtą darbą bei pasižymi mažesniu pravaikštų kiekiu. Vis dėlto, banko darbuotojai dėl įvairių priežasčių gali patirti psichosocialinius rizikos veiksnius, kurie daro įtaką psichologinei, emocinei ir fizinei sveikatai. Šis darbas yra empirinis koreliacinis tyrimas, kuris tiria ryšį tarp banko darbuotojų pasitenkinimo darbu ir psichosocialinių rizikos veiksnių. Tyrimas atskleidė, kad didėjant emociniams reikalavimams ir emocijų slėpimo veiksniams, mažėja banko darbuotojų pasitenkinimas darbu, stiprėjant darbo organizavimo ir darbo turinio rizikos veiksniui, kartu didėja ir banko darbuotojų pasitenkinimas darbu. Taip pat pastebėta, kad egzistuoja teigiamas ryšys tarp banko darbuotojų pasitenkinimo darbu bei socialinių santykių ir vadovavimo kokybės veiksnių. Tyrimas parodė, kad stiprėjant vertybių darbo vietoje psichosocialiniams rizikos veiksniams, teigiamai didėja banko darbuotojų pasitenkinimas darbu. Galiausiai, didėjant darbo nesaugumo psichosocialiniais rizikos veiksniams, mažėja banko darbuotojų pasitenkinimas darbu.
Employee job satisfaction is a frequently researched topic that is relevant not only to the employee but also to the organization itself. For a company that purposefully seeks a positive and solid reputation in the market, it is important that its employees perform the work assigned to them correctly and in an orderly manner. Employees who feel satisfied in the company are more motivated, put more effort into the assigned work and have less absenteeism. However, bank employees may be exposed to psychosocial risk factors that affect psychological, emotional, and physical health for a variety of reasons. This work is an empirical correlation study that examines the relationship between bank employee job satisfaction and psychosocial risk factors. The research revealed that with the increase of emotional requirements and factors of concealment of emotions, the satisfaction of bank employees with work decreases, with the strengthening of the risk factor of work organization and work content, at the same time the satisfaction of bank employees with work increases. It was also noted that there is a positive relationship between the job satisfaction of the bank's employees and the factors of social relations and management quality. The study showed that as the psychosocial risk factors of values ​​in the workplace intensify, the job satisfaction of bank employees increases positively. Finally, as psychosocial risk factors for job insecurity increase, bank job satisfaction decreases.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106509
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
greta_kazlauskaite_bd.pdf617.23 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 1, 2021

Download(s)

43
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.