Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106483
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Ališauskaitė, Agnė
Supervisor: Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa
Title: Lyčių stereotipai Švedijoje ir Lietuvoje XX a. - XXI a. pr.: lyginamasis aspektas
Other Title: Gender stereotypes in Sweden and Lithuania in the 20th century - the beginning of the 21st century. : comparative aspect
Extent: 56 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Lyčių lygybė;Gender equality;Lyčių stereotipai;Gender stereotypes;Lietuva;Lithuania;Švedija;Sweden
Abstract: Nors apie lyčių stereotipus šiandien plačiai diskutuojama, tačiau iki šiol nebuvo atliktas lyginamasis tyrimas, skirtas lyčių stereotipams Švedijoje ir Lietuvoje aptarti XX a. – XXI a. pr. Šio darbo tikslas - ištirti ir palyginti lyčių stereotipus Švedijoje ir Lietuvoje XX a. - XXI a. pr. Tyrimo objektu yra pasirinkti lyčių stereotipai Švedijoje ir Lietuvoje. Uždaviniai: Aptarti lyčių lygybės aspektus Skandinavijos valstybėse ir Lietuvoje. Išanalizuoti statistinius duomenis ir lyčių lygybės tyrimus, atliktus ankstesnių tyrinėtojų Švedijoje. Aptarti statistinius duomenis ir lyčių lygybės tyrimus, atliktus ankstesnių tyrinėtojų Lietuvoje. Remiantis atlikto empirinio tyrimo rezultatais, išanalizuoti lyčių stereotipus Švedijos ir Lietuvos visuomenėse. Darbe keliama problema – kuo skiriasi ir kuo yra panašūs lyčių stereotipai Švedijoje ir Lietuvoje? Kokios to priežastys? Darbo metodai: turinio analizės, lyginamasis ir interpretacinis metodai. Darbą sudaro įvadas, 4 dėstymo dalys ir išvados. Atlikus empirinį tyrimą, išsiaiškinta, kad lyčių stereotipai vyrauja visose gyvenimo srityse ir yra labai panašūs Lietuvos ir Švedijos visuomenėse. Esminiai skirtumai – Švedijoje, skirtingai nei Lietuvoje (66%), kur kas mažesnis procentas moterų (30%) užsiima maisto gaminimu, nes sulaukia didesnės pagalbos iš vyrų. Tam įtaką galėjo daryti Švedijoje leidžiami įstatymai, ypatingai didelį dėmesį skiriantys lyčių lygybės įgyvendinimui. Didesnė dalis Lietuvos (90%) negu Švedijos (70%) tiriamųjų nurodė, kad stereotipai gali daryti įtaką individo gyvenimo būdui. To priežastis galėjo būti vyraujantis laisvesnis gyvenimo būdas Švedijos valstybėje, kai visuomenės nariai mažiau nerimauja dėl kitų asmenų nuomonės. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad visuomenėje vyraujančių stereotipų egzistavimui didelę įtaką turėjo senosios kartos patriarchalinis šeimos gyvenimo būdas, perduotas naujosioms kartoms.
The aim of the thesis - to investigate and compare gender stereotypes in Sweden and Lithuania in the 20th century - the beginning of the 21st century. The object of investigation - gender stereotypes in Sweden and Lithuania. Objectives: to discuss gender equality aspects in Scandinavian countries and Lithuania. To analyze statistics and gender equality researches conducted by previous researchers in Sweden and Lithuania. Based on the results of an empirical research, to analyze the problems of gender stereotypes in the societies of Lithuania and Sweden. The problem of the thesis – what are the differences and similarities between gender stereotypes in Sweden and Lithuania? What are the reasons of it? The methods of the thesis: content analysis, comparative and interpretive methods. The work consists of an introduction, 4 body parts and conclusions. Empirical research has shown that gender stereotypes are very similar in both Lithuanian and Swedish societies. Significant differences - a larger share of Lithuanian (90%) than Swedish (70%) respondents agreed with the statement that stereotypes can affect an individual's lifestyle. In Sweden, unlike in Lithuania (66%), less woman (30%) are engaged in food preparation process as they receive more help from men. This may have been influenced by Swedish law, which pays more attention to the implementation of gender equality. The results of the study revealed that the existence of prevailing stereotypes in society was greatly influenced by the patriarchal family lifestyle of the old generation, passed on to the new generations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106483
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

145
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

297
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons