Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106434
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Antanaitis, Martynas
Supervisor: Barkauskaitė, Giedrė
Title: Futbolo sirgalių aktualijos vaizdiniame turinyje: Lietuvos ir Švedijos atvejai
Other Title: Topicalities of football fans in visual content: cases of Lithuania and Sweden
Extent: 58 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Futbolas;Football;Lietuva;Lithuania;Švedija;Sweden;Ultros;Ultras;Vaizdiniai;Images;Sirgaliai;Fans
Abstract: Šio darbo objektas – Lietuvos ir Švedijos futbolo sirgalių aktualijos vaizdiniame turinyje. Probleminis klausimas – ar Lietuvos bei Švedijos futbolo sirgalių vaizdiniame turinyje išryškinamos tos pačios aktualijos? Tikslas - išanalizuoti Švedijos ir Lietuvos futbolo sirgalių aktualijas pateiktame vaizdiniame turinyje. Tikslui įgyvendinti pasitelkti tokie uždaviniai: 1) Surinktą medžiagą išnagrinėti ir suklasifikuoti vaizdinį turinį į aptinkamas temas; 2) Apibūdinti Lietuvos ir Švedijos futbolo sirgalių pateikiamą vaizdinį turinį ir jo reikšmes; 3) Palyginti Lietuvos ir Švedijos futbolo sirgalių aptinkamą vaizdinį turinį. Darbe naudotasi: aprašomuoju, lyginamuoju, šaltinių ir mokslinės literatūros analizės metodais. Surinkus ir išanalizavus vaizdinę medžiagą ji suklasifikuota į dvi pagrindines dalis: Švedijos futbolo sirgalių ir Lietuvos futbolo sirgalių aktualijas vaizdiniame turinyje. Atskleidus vaizdinių tematiką kiekviena dalis buvo smulkiau skaidoma į pozityvius ir negatyvius vaizdinius. Tyrimas atskleidė, kad Švedijos futbolo sirgalių vaizdiniame turinyje vyrauja negatyvaus turinio vaizdiniai (80 kūrinių), kur futbolo fanai išreiškia nepasitenkinimą įvairiais draudimais. Švedijos futbolo sirgalių pozityvaus turinio vaizdiniuose (20 kūrinių) iliustruojamas solidarumas futbolo bendruomenės nariams ir reaguojama į homofobijos, nacizmo problemas. Tuo tarpu Lietuvos futbolo sirgalių vaizdiniame turinyje daugiau atsiskleidžia pozityvaus turinio vaizdiniai (12 kūrinių), iš kurių populiariausia tema – įvairių švenčių minėjimai. Populiariausia Lietuvos futbolo sirgalių negatyvius vaizdinius (9 kūriniai) atspindinti tema – ultrų iniciatyva „prieš draudimus palaikyti komandą“. Taip pat kaip ir Švedijoje, Lietuvos futbolo ultros vaizdinėmis priemonėmis išreiškia nepasitenkinimą policijos veikla.
The object of this work is - topicalities of Lithuanian and Swedish football fans in visual content. The problematic question is - do the visual content of Lithuanian and Swedish football fans highlight the same issues? The aim is to analyse the topicality of Swedish and Lithuanian football fans in the presented visual content. The following tasks were used to achieve the goal: 1) To examine the collected material and classify the visual content into detectable topics; 2) Describe the visual content provided by Lithuanian and Swedish football fans and its meanings; 3) To compare the visual content found by Lithuanian and Swedish football fans. The following methods were used in the work: descriptive, comparative, analysis of sources and scientific literature. After collecting and analysing the visual material, it was classified into two main parts: the topicality of Swedish football fans and Lithuanian football fans in the visual content. After revealing the theme of the images, each part was further subdivided into positive and negative images. The study revealed that the visual content of Swedish football fans is dominated by images with negative content (80 works), where football fans express dissatisfaction with various bans. The positive images of Swedish football fans (20 works) illustrate solidarity with members of the football community and respond to the problems of homophobia and Nazism. Meanwhile, the visual content of Lithuanian football fans reveals more positive images (12 works), the most popular theme is the commemoration of various holidays. The most popular topic to reflect the negative images of Lithuanian football fans (9 works) is the ultras initiative “against bans to support the team”. As in Sweden, Lithuanian football fans visually express dissatisfaction with police activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106434
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
martynas_antanaitis_bd.pdf.pdf2.41 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.