Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106419
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Paskačimas, Žilvinas
Supervisor: Senvaitytė, Dalia
Title: Mokslinės senojo skandinavų ir baltų panteono interpretacijos: lyginamasis aspektas
Other Title: Scientific interpretations of the old Scandinavian and Baltic pantheon: a comparative aspect
Extent: 41 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Dievai;Gods;Mokslinės interpretacijos;Scientific interpretations;Panteonas;Pantheon;Senoji skandinavų religija ir mitologija;Ancient Scandinavian religion and mythology;Senoji baltų religija ir mitologija;Ancient Baltic religion and mythology;Tyrėjai;Researchers
Abstract: Šio darbo tyrimo objektas – mokslinės interpretacijos apie senuosius skandinavų ir baltų dievus. Darbo tikslas – palyginti skandinavų ir baltų senųjų religijų dievų mokslines interpretacijas (analizuojami dažniausiai tyrėjų nagrinėti dievai). Rašant šį darbą buvo naudotasi analitiniu aprašomuoju metodu, lyginamuoju metodu ir apibendrinamuoju metodu. Darbe pateikiama tyrėjų naudota senųjų skandinavų ir baltų religijų šaltinių ir mokslinių tyrimų apžvalga, aptariamos populiariausios tyrėjų pateiktos senųjų dievų interpretacijos. Mokslinės interpretacijos apie skandinavų ir baltų religijų dievus lyginamos, išreiškiami jų panašumai bei skirtumai. Tiriant senųjų skandinavų ir baltų religijų dievų mokslines interpretacijas buvo nustatyti dažniausiai naudoti tyrėjų šaltiniai. Plačiausiai skandinavų senosios religijos tyrėjai savo interpretacijose remiasi XIII amžiaus Snorri Sturluson edų rinkinio medžiaga, kurią sudaro plačios apimties mitų aprašymai. Baltų senosios religijos tyrėjai savo interpretacijose remiasi tautosaka bei XIII – XVIII amžiaus istoriniais šaltiniais. Lyginant skandinavų ir baltų dievų mokslines interpretacijas buvo išskirti šių dievų panteonų skirtumai bei panašumai. Rasta nemažai dievų interpretacijų panašumų. Šie panašumai pasireiškia analogiškomis dievų veiklos sferomis, iškeltomis teorijomis ir vizualizavimu. Glaudžiausios sąsajos tyrėjų interpretacijose buvo rastos tarp atmosferos, karo ir teisingumo dievų - Toro ir Perkūno. Šiek tiek mažiau panašumų buvo rasta tarp Odino ir Aukščiausiojo baltų Dievo, Lokio ir Velnio bei Frėjaus ir Žemynos interpretacijų. Ryškus skirtumas pastebimas skandinavų ir baltų ugnies dievo interpretacijose. Skandinavų senosios religijos tyrėjai nepateikia interpretacijų apie ugnies dievą, tuo tarpu baltų senosios religijos tyrėjai išskiria ugnies deivę Gabiją. Tiek skandinavų, tiek baltų senosios religijos tyrėjai pabrėžia dievų daugiafunkciškumą. Skandinavų dievų panteono interpretacijose tai pasireiškia karo dievo funkcijos paplitimu, kuris būdingas bene kiekvienam pagrindiniam skandinavų dievui kaip pirmaeilė ar antraeilė funkcija. Nepaisant kai kurių vyraujančių skirtumų tyrėjų mokslinėse interpretacijose, senųjų skandinavų ir baltų dievų panteono panašumas yra akivaizdus.
The object of this research is scientific interpretations of Scandinavian and Baltic gods. The aim of the study is to compare the scientific interpretations of the gods of the Scandinavian and Baltic ancient religions (analyzing the gods that were the most researched). An analytical descriptive, comparative and summative methods were used in writing this paper. This work provides an overview of the sources and researches of the ancient Scandinavian and Baltic religions and the most popular interpretations of ancient gods. Scientific interpretations of Scandinavian and Baltic gods are being compared and afterwards similarities and differences will be expressed between them. While studying the ancient Scandinavian and Baltic interpretations of the gods, the mostly used sources of researchers have been identified. Researchers of the Scandinavian ancient religion relied most extensively on the material of the 13th century Snorri Sturluson’s edda collection, which consists of extensive descriptions of myths. Researchers of the ancient Baltic religion base their interpretations on folklore and 13th – 18th century historical sources. Comparing the scientific interpretations of the Scandinavian and Baltic gods the differences and similarities were presented. A numerous of similarities have been found between scientific interpretations of the gods. Similarities manifested in analogous areas of activity, raised theories, and visualizations. Extremely close connections were found between the gods of atmosphere, war and justice – Thor and Perkūnas. Slightly fewer similarities were found between Odin’s and the Baltic Supreme God’s, Loki’s and Velnias’, Freyr’s and Žemyna’s interpretations. The sharp difference is noticeable while analyzing the interpretations of the fire god. The scholars of Scandinavian ancient religion do not provide interpretations of the fire god, while Baltic ancient religion scholars single out the goddess of fire – Gabija. Researchers emphasize the multifunctionality of the gods. In scientific interpretations of the Scandinavian gods, this manifests in the prevalence of the war function, which is a very common characteristic of almost every main Scandinavian god. Despite some prevailing differences in researchers’ scientific interpretations, the similarity between the pantheon of the ancient Scandinavian and Baltic gods is obvious.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106419
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Žilvinas_Paskačimas_bd.pdf451.75 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.