Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106397
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Kartavičius, Saulius
Supervisor: Zvicevičius, Egidijus
Title: Šachtinės džiovyklos technologinio proceso tyrimai
Other Title: Research of technological process in the column dryer
Extent: 52 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Kviečiai;Wheat;Grūdų drėgnumas;Grain moisture;Grūdų džiovinimas;Grain drying;Šachtinė džiovykla;Shaft dryer
Abstract: Laiku neišdžiovinti ir neišvalyti, priemaišomis užteršti grūdai pradeda kaisti ir gali sugesti. Kuo greičiau stabilizuojama grūdų masės biologinis aktyvumas – grūdų ir piktžolių sėklų, mikroorganizmų ir kitų gyvų organizmų veikla, tuo didesnė grūdų kokybės ir kiekybės išsaugojimo tikimybė. Šiuo metu grūdams džiovinti labiausiai paplitusios šachtinės džiovyklos. Tyrimų tikslas – ištirti šilumos-masės mainus grūdų aukštatemperatūrinio džiovinimo metu ir įvertinti šachtinės džiovyklos technines-ekonomines charakteristikas. Nustatyta, jog pradiniam grūdų drėgniui padidėjus nuo 17,8 % iki 21,5 %, džiovinimo periodo trukmė padidėjo 2 kartus, nuo 4 val. iki 8 val. Nustatyta, kad periodinio veikimo džiovykloje džiovinimo periodo metu iš grūdų išgarinama vidutiniškai 85,73 %, o aušinimo periodo metu – vidutiniškai 14,27 %, būtinos pašalinti drėgmės. Nustatyta, kad per grūdų sluoksnį pratekančio džioviklio absoliutinis drėgnis didžiausią reikšmę pasiekia praėjus vidutiniškai 40 % džiovinimo periodo trukmės. Ištekančio džioviklio temperatūra, džiovinimo periodo metu nuosekliai kyla ir artėja prie džioviklio temperatūros.
If grains not dried and cleaned in time, impurities contaminated grains will start to heat up and may spoil. The sooner the biological activity of the grain mass is stabilized - the activity of grain and weed seeds, microorganisms and other living organisms, the greater the probability of preserving the quality and quantity of grain. Currently, shaft dryers are the most common for drying grain. The aim of the research is to investigate heat-mass exchange during high-temperature grain drying and to evaluate the technical and economic characteristics of a shaft dryer. It was found that with the increase of the initial grain moisture from 17.8 % to 21.5 %, the duration of the drying period increased 2 times, from 4 h to 8 h. It was found that in the batch dryer the grain evaporates on average 85.73 % during the drying period and on average 14.27 % during the cooling period. It was found that the absolute humidity of the dryer flowing through the grain layer reaches its maximum value after an average of 40 % of the drying period. The temperature of the effluent dryer rises and approaches the dryer temperature consistently during the drying period.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106397
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
saulius_kartavicius_md.pdf1.22 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.