Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106390
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Birškutė, Kamilla
Supervisor: Kyguolienė, Asta
Title: Asmeninio prekės ženklo kūrimo socialiniuose tinkluose analizė: studentų atvejis
Other Title: Analysis of the creation of personal brand on social media: a case of students
Extent: 70 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Asmeninis prekės ženklas;Internetinė tapatybė;Įvaizdis;Komunikacijos kanalai;Socialiniai tinklai;Personal brand;Online identity;Image;Communication channels;Social networks
Abstract: Internetinis įvaizdis yra pirmasis reputacijos aspektas, kurį asmenys susidaro pamatę socialinių tinklų informaciją. Teigiamai bei sąmoningai kuriamas internetinis identitetas tampa asmeniniu prekės ženklu. Kalbant apie darbo rinką, šiuolaikiniame vis labiau konkurencingame bei sparčiai globalėjančiame pasaulyje būsimi darbuotojai neretai būna peržvelgiami socialinėse erdvėse. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į studentus, tuos asmenis, kurie tik pradeda rinktis savo karjeros kelius, tik pradeda formuoti savo profesines asmenybes bei ateities vizijas. Pasirinktas tyrimo objektas - asmeninio prekės ženklo formavimas socialiniuose tinkluose, iškeltas tyrimo tikslas - išanalizuoti studentų asmeninio prekės ženklo formavimo svarbą socialiniuose tinkluose. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, iškelti tokie uždaviniai: atlikti teorinę asmeninio prekės ženklo kūrimo socialiniuose tinkluose analizę studentų atveju, atskleisti asmeninio prekės ženklo elementus, kūrimo kanalus bei principus, išsiaiškinti studentų požiūrį į socialiniuose tinkluose vykdomus procesus formuojant asmeninį prekės ženklą, įvertinti personalo atrankos ir asmeninio prekės ženklo formavimo specialistų nuomonę apie studentų kuriamo internetinio įvaizdžio svarbą bei pateikti rekomendacijas ir pasiūlymus studentams asmeninio prekės ženklo formavimo stiprinimui. Teorinėje darbo dalyje aptariama internetinės tapatybės bei asmeninio prekės ženklo sampratos. Taip pat, vertinami bei analizuojami asmeninio prekės ženklo elementai, gilinamasi į asmeninio prekės ženklo kūrimo kanalus ir galiausiai aptariami asmeninio prekės ženklo principai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje detalesniam esamos situacijos išsiaiškinimui dėl studentų asmeninio prekės ženklo formavimo svarbos socialiniuose tinkluose apklausiami Lietuvoje studijuojantys bakalauro pakopos studentai. Vykdant kiekybinį tyrimą pasitelkiama anketinė apklausa, kurios metu aiškinamasi studentų vykdomų veiksmų ir požiūrio paralelė. Vėliau vykdomas kokybinis tyrimas – pusiau struktūrizuotas interviu, kurio metu apklausiami personalo atrankos ir asmeninio prekės ženklo formavimo ekspertai. Antruoju tyrimu siekiama iš išorės pažvelgti į nagrinėjamą situaciją, kokios įtakos ir svarbos turi asmeninis prekės ženklas studentui specialistų nuomone.
An online image is the first aspect of reputation that individuals form when they see social networking information. A positively and consciously created an online identity becomes a personal brand. In terms of the labour market, in today's increasingly competitive and rapidly globalizing world. Therefore, it is important to pay attention to students, those individuals who are just beginning to choose their career paths are just beginning to form their professional personalities and visions for the future. The object of the work is the creation of a personal brand on social networks and the purpose of the bachelor‘s final paper is to analyze the importance of students' personal brand creation on social networks. In order to achieve the research goal, the following tasks were set: to perform a theoretical analysis of personal branding in social networks, to reveal personal brand elements, development channels and principles, to find out students' attitudes towards social networking processes in personal branding, to human resources and personal branding specialists, opinion on the importance of online image created by students and to provide recommendations and suggestions to students for strengthening personal branding. The theoretical part of the work - discusses the concepts of online identity and personal branding. Also, the elements of personal brand (identity, positioning and image) are evaluated and analyzed too. It also delves into the channels of personal branding and finally discusses the principles of personal branding. In the analytical part of the final thesis, bachelor's students are interviewed using a survey for a more detailed explanation of the current situation regarding the importance of students' personal brand formation in social networks. Quantitative research uses a questionnaire to explain the parallel between students' actions and attitudes. This is followed by a qualitative study, a semi-structured interview, during which experts in human resources and personal branding are interviewed. The second analysis seeks to look from the outside deeper into the situation under consideration, the impact and importance of a personal brand for a student in the opinion of professionals.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106390
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
kamilla_birskute_bd.pdf827.13 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

71
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

31
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons