Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106359
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Miknaitis, Edvinas
Supervisor: Kazlauskienė, Vilma
Title: Financial development impact on shadow economy
Other Title: Finansinio išsivystymo poveikis šėšėlinei ekonomikai
Extent: 76 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Financial development;Shadow economy;Financial sector;Finansinis išsivystymas;Šėšėlinė ekonomika;Finansų sektorius
Abstract: The aim of this paper is to analyze financial development impact on shadow economy using different financial dimensions and an aggregated financial development variable in given European countries during the period 2005-2016. In the first part of this paper basic theoretical aspects are analyzed between financial development and shadow economy, describing actual variables, their causes, consequences and methods of measurement. The second part of this paper aims on formulating research aim and research hypothesis, describing the research methodology, which contains research countries, research periods and research modifications. The research is based on Pooled OLS model estimation to clear the relationship between financial development and shadow economy using different financial development dimensions. The results suggest that financial depth, stability and aggregated financial development indicator has a statistical significant and negative relationship with shadow economy – increasing these indicators tends to shrink shadow economy. Financial access and efficiency when analyzed separately has a positive relationship indicating, meaning that increase in these variables values leads to shadow economy growth. This is explained in the main results according with research limitations and recommendations.
Šio darbo tikslas yra išanalizuoti finansinio išsivystymo poveikį šešėlinei ekonomikai, naudojant skirtingus finansinius rodiklius įskaitant ir kombinuotą finansinio išsivystymo kintamąjį tam tikrose Europos šalyse 2005–2016 m. laikotarpiu. Pirmojoje darbo dalyje analizuojami pagrindiniai teoriniai finansinės raidos ir šešėlinės ekonomikos aspektai, apibūdinant kintamuosius, jų priežastingumą, pasėkmes ir matavimo metodus. Antroje šio darbo dalyje siekiama suformuluoti tyrimo tikslą ir tyrimo hipotezes, aprašyti tyrimo metodiką, kurioje pateikiamos tyrimo šalys, tyrimo laikotarpiai ir tyrimo modifikacijos. Tyrimas sudarytas naudojant panelinių duomenų Pooled OLS metodą, siekiant išsiaiškinti ryšį tarp finansinio išsivystymo ir šešėlinės ekonomikos, naudojant skirtingas finansinio išsivystymo dimensijas. Rezultatai rodo, kad finansinis gylis, stabilumas ir kombinuotas finansinio išsivystymo rodiklis turi statistiškai reikšmingą ir neigiamą ryšį su šešėline ekonomika - didinant šiuos rodiklius šešėlinė ekonomika mažėja. Finansinė prieiga ir efektyvumas, kai analizuojama atskirai, turi teigiamą ryšį, reiškiantį, kad šių kintamųjų verčių padidėjimas lemia šešėlinės ekonomikos augimą. Pagrindiniuose rezultatuose tai paaiškinta kartu su tyrimų apribojimais ir rekomendacijomis
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106359
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
edvinas_miknaitis_md.pdf1.03 MBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.