Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106353
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Juknevičius, Tomas
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Vartotojų įsitraukimo didinimas prekiavimo metu
Other Title: Increasing consumer engagement during marketing
Extent: 70 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Vartotojų įsitraukimas;Vartotojų elgsena;Aksesuaras;Prekiavimas;Consumer Involvement;Consumer behavior;Accessory;Marketing
Abstract: Šio darbo tikslas – remiantis mokslinių šaltinių analize ir atliktais tyrimais, pasiūlyti veiksnius, kurie didintų vartotojų įsitraukimą prekiavimo metu. Darbe aiškinamasi kokie veiksniai lemia vartotojų elgseną ir tiriama kokias strategijas galima taikyti prekiavimo metu. Teorinėje darbo dalyje pateikiama vartotojų įsitraukimo samprata vartotojų elgsenoje, kokie veiksniai yra lemiantys. Analitinėje darbo dalyje atlikti anketinės apklausos ir ekspertinio patyriminio metodo tyrimai, kurie parodė buvusių, esamų ir potencialių klientų sprendimus lėmusius veiksnius. Trečiojoje dalyje pateikiami pasiūlymai, kurių taikymas praktikoje skatina vartotojus labiau įsitraukti prekiavimo metu. Sėkmingas vartotojų įsitraukimo stimulų valdymas gali privesti prie didėjančių pardavimų. Šio reiškinio dėka gali susikurti lojalus klientas ir kitos ilgametės naudos.
The aim of this work is to propose factors that would increase consumer involvement in marketing, based on the analysis of scientific sources and research. The paper explains what factors determine consumer behavior and investigates what strategies can be applied during marketing. The theoretical part of the work presents the concept of consumer involvement in consumer behavior, what factors are decisive. In the analytical part of the work, research of questionnaire survey and expert experiential method was performed, which showed the factors that determined the decisions of past, present and potential clients. The third part sets out proposals that, in practice, encourage consumers to become more involved in marketing. Successful management of consumer engagement incentives can lead to increased sales. This phenomenon can create a loyal customer and other long-term benefits.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106353
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

107
checked on May 1, 2021

Download(s)

138
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.