Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106333
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Alizada, Nazrin
Supervisor: Levišauskaitė, Kristina
Title: The impact of investor sentiment on EU stock markets
Other Title: Investuotojų nuotaikų poveikis ES akcijų rinkoms
Extent: 70 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Behavioral finance;Investor sentiment;EU stock market;Elgesio finansai;Investuotojų nuotaikos;ES akcijų rinka
Abstract: Investor sentiment and its effect to the financial market performance has been a subject for behavioural finance studies over the years. The aim of this diploma paper is to provide evidence concerning the relationship between investor sentiment and stock market performance. In order to reach this aim, firstly, the investor sentiment concept and its measurements have been theoretically defined on the basis of previous research. Further, in the paper, the research methodology is presented with econometric research models; Consumer Confidence Index is selected as the equivalent to the investor sentiment, and stock index returns are used as representatives of market indicators. For the empirical research, 14 European countries were chosen, research covers the period of 12 years (2007-2019), monthly data were used. Four hypotheses were raised and tested in empirical research. The results of the first hypothesis testing proved that there is not statistically significant relationship between investor sentiment and stock returns in some of selected markets in the short-run. However, the outcome of the second hypothesis indicated that, in the long-term, there is a significant and positive relationship between investment sentiment and returns of stock indexes in all selected countries. Furthermore, results of the testing the third hypothesis shows that investor sentiment does not influence to the conditional volatility of all selected stock indexes returns in the short-run. Nevertheless, for the fourth hypothesis, it is found that investment sentiment influences to conditional variance of all chosen stock market indexes in the long-term. These findings of the research allow us to conclude that the impact of investment sentiment on the EU stock markets differs in the short-term while long-term results are very similar in the investigated European countries.
Investuotojų nuotaikos ir jų poveikis finansų rinkoms daugelį metų yra elgesio finansų tyrimų objektas. Šio darbo tikslas yra įvertinti ryšį tarp investuotojų nuotaikų ir akcijų rinkos rezultatų. Siekiant šio tikslo, pirmiausia, remiantis ankstesniais tyrimais, teoriškai apibrėžta investuotojų nuotaikų samprata ir jos vertinimo priemonės. Toliau darbe pateikta investuotojų nuotaikų ir jų poveikio akcijų rinkos veiklai tyrimo metodologija, investuotojų nuotaikai vertinti naudojant vartotojų pasitikėjimo indeksą, rinkos veiklos vertinimui - akcijų indeksų grąžos rodiklį ir taikant ekonometrinius tyrimo metodus. Tyrimui pasirinktos 14 Europos šalių akcijų rinkos, tyrimas apima 12 metų laikotarpį (2007-2019 m.), naudojami mėnesiniai duomenys. Tyrime tikrintos keturios iškeltos hipotezės. Pirmosios hipotezės tikrinimo rezultatai parodė, kad trumpalaikiame periode kai kuriose pasirinktose akcijų rinkose nėra statistiškai reikšmingo ryšio tarp investuotojų nuotaikų ir akcijų grąžos. Tačiau antros tikrintos hipotezės rezultatai rodo, kad ilgalaikiame periode visose pasirinktose šalyse yra statistiškai reikšmingas ir teigiamas ryšys tarp investuotojų nuotaikų ir akcijų indeksų grąžos. Trečiosios hipotezės tikrinimo rezultatai rodo, kad investuotojų nuotaikos nedaro įtakos sąlyginiam visų pasirinktų akcijų indeksų grąžos nepastovumui trumpalaikiame periode tačiau tikrinant ketvirtąją hipotezę nustatyta, kad investuotojkų nuotaikos ilgalaikiame periode turi įtakos visų pasirinktų Europos šalių akcijų rinkų indeksų svyravimams. Apibendrinti šio empirinio tyrimo rezultatai rodo, kad investuotojų nuotaikų poveikis trumpuoju laikotarpiu skiriasi, o ilguoju laikotarpiu rezultatai visų tirtų Europos šalių akcijų rinkoms yra panašūs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106333
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.