Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106297
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bukšnaitis, Emilie
Supervisor: Vaičenonienė, Jurgita
Title: Analysis of headline translations in tourist brochures from Lithuanian into English
Other Title: Turizmo leidinių antraščių vertimas iš lietuvių kalbos į anglų kalbą
Extent: 44 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Turizmas;Tourism;Antraštė;Headline;Lankstinukas;Brochure;Vertimas;Translation
Abstract: One of the most important features of tourist information is a specific vocabulary with cultural connotations. As the purpose of tourist information publications is to present the culture of the country, the names of cultural realities and localities are the most problematic when translating texts into foreign languages. In the absence of a specific equivalent in a foreign language, the conveyance of such textual elements depends on the creativity and interpretation of translators, who may make the presentation of cultural subjects more attractive to readers. In order to adequately convey the meaning of the name of reality, its cultural context is very important. This thesis aims to compare original Lithuanian and translated English headlines in tourist brochures and to assess the lexical, grammatical, syntactic and pragmatic changes and their effect on the target message. In order to investigate whether translations of tourism texts correspond to source language, 4 tourist brochures from Vilnius, Kaunas, Tauragė and Palanga/Šventoji, were analysed. The brochures represent different Lithuanian towns. The brochures are printed in both languages – English and Lithuanian. Overall, 85 headlines were investigated from the perspective of their translation. The object of the research: linguistic and extra-linguistic features of in original Lithuanian and translated English tourism-related headlines. Descriptive analysis and contrastive methods were used for the research. From a methodological perspective, this is a descriptive analysis and comparison of Lithuanian (source language) and English (target language) tourism related headlines. The specific foci of the analysis are lexical differences, grammatical/ syntactic differences and pragmatic changes in translation. The analysis has shown that the typical translation technique in the analyzed tourist brochures is literal (word-to-word) translation. In some cases, English equivalents and additions or omissions were used. It has been observed that although the headlines of tourist brochures in most cases are translated literally, the word order in most English texts was changed taking into account the grammatical rules of the English language. However, this aspect does not affect the meaning of the translated text and the message of the original text. In addition, several syntactic paraphrases were used and translated text was fully adapted to the English-speaker and had an effect equivalent to Lithuanian headlines.
Vienas iš svarbiausių turistinės informacijos bruožų yra specifinis žodynas, pasižymintis kultūrinėmis konotacijomis. Kadangi turistinės informacijos leidinių tikslas yra pristatyti šalies kultūrą, verčiant tekstus į užsienio kalbas problemiškiausi yra kultūrinių realijų ir vietovių pavadinimai. Neturint konkretaus užsienio kalbos atitikmens, tokių tekstinių elementų perteikimas priklauso nuo vertėjų kūrybiškumo ir interpretacijos, dėl kurių skaitytojams pristatomi kultūriniai objektai būtų patrauklesni. Norint tinkamai perteikti tikrovės reikšmę, labai svarbus jos kultūrinis kontekstas. Šio darbo tikslas – palyginti originalias ir verstines lietuviškų turistinių brošiūrų antraščių versijas lietuvių ir anglų kalbomis bei įvertinti leksinius-gramatinius bei pragmatinius pokyčius ir jų poveikį tikslinei auditorijai. Siekiant ištirti ar turizmo tekstų vertimai atitinka originalo kalbą, buvo surinktos 4 turistinės brošiūros iš Vilniaus, Kauno, Tauragės, Palangos ir Šventosios. Brošiūros spausdinamos abiem kalbomis - anglų ir lietuvių. Tyrimas atliktas atsižvelgiant į leksinius, gramatinius, sintaksinius ir pragmatinius teksto aspektus. Iš viso buvo ištirtos 85 antraštės. Tyrimo objektas: originalių lietuvių ir išverstų angliškų turizmo antraščių kalbinės ypatybės. Tyrimo uždaviniai: apžvelgti vertimo metodus ir strategijas; išanalizuoti turistinių brošiūrų antraščių vertimą iš lietuvių į anglų kalbą, atsižvelgiant į šaltinių ir tikslinių kalbų semantinius, leksinius ir pragmatinius aspektus; nustatyti turistinių tekstų leksinius-gramatinius panašumus ir skirtumus abiem kalbomis. Tyrimo metodai: aprašomoji analizė ir kontrastinis metodas. Šį darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje pristatomas vertimo fenomenas ir jo strategijos. Antroje dalyje nagrinėjama turizmo diskurso vertimo specifika ir svarbiausi jo aspektai. Trečioji dalis skirta iš lietuvių į anglų kalbą išverstų turistinių brošiūrų antraščių analizei. Analizėje naudojamas metodas apėmė aprašomąją analizę ir lietuvių (originalo kalbos) ir anglų (tikslinės kalbos) tekstų palyginimą. Konkretūs analizės objektai buvo leksiniai skirtumai, gramatiniai / sintaksiniai skirtumai, ir pragmatiniai pokyčiai. Tyrimo rezultatai parodė, kad analizuojamose turistinėse brošiūrose tipinis vertimo būdas yra pažodinis vertimas. Kai kuriais atvejais buvo naudojami angliški atitikmenys ir papildymai ar praleidimai, tačiau jų kiekis nėra reikšmingas ir praktiškai neturėjo įtakos išversto teksto prasmei.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106297
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
emilie_buksnaitis_bd.pdf1.57 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.