Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106277
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Žemaitytė, Paula
Supervisor: Bocullo, Donata
Title: Šiuolainių tėvų subkultūros komunikacijos modeliai socialiniuose tinkluose
Other Title: Subcultures of modern parents on social networks and their different communication models
Extent: 53 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Šiuolaikiniai tėvai;Subkultūra;Socialiniai tinklai;Modern parents;Subcultures;Social network
Abstract: Darbo tema yra aktuali, nes nagrinėja šiuolaikinių tėvų komunikaciją tarp skirtingų subkultūrų, o svarbi tuo, kad šiuolaikinių tėvų subkultūros pasirinkimai ir bendravimas tarp jų lemia, kokie vaikai užaugs ir kokioje ateities visuomenėje gyvensime. Pasirinkta komunikacijos erdvė-socialinė medija, nes didžiąją mūsų gyvenimo dalį sudaro socialiniai tinklai ,o ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai visą pasaulį sukaustė pandemija, beveik visų įstaigų, tame tarpe ir švietimo ugdymo įstaigų, veikla persikėlė į socialinius tinklus ar kitas internetines platformas. Darbo objektas: Komunikacija tarp skirtingų šiuolaikinių tėvų subkultūrų socialiniuose tinkluose. Darbo tikslas: Atskleisti, kokioms subkultūroms priklauso šiuolaikiniai tėvai ir kaip galime komunikuoti socialiniuose tinkluose, turėdami vieną bendrą tikslą. Iškelti šie uždaviniai: išsiaiškinti, kokios subkultūros vyrauja socialiniuose tinkluose, kokie yra išsiaiškintų subkultūrų pagrindiniai bruožai ir kaip jie įtakoja mus ir šiuolaikinių tėvų subkultūrų atstovų vaikus; atskleisti, ar socialiniuose tinkluose vyksta konfliktas tarp skirtingų subkultūrų, kodėl yra konfliktai ir ką daryti ir kaip komunikuoti, kad jų išvengtume. Rengiant darbą buvo atlikta: Šiuolaikinių tėvų subkultūros turinio socialiniuose tinkluose analizė, kokiai subkultūrai priskiriami nuomonės formuotojai, kiek turi sekėjų savo socialinių tinklų paskyrose ir kokią įtaką daro savo sekėjams: anketinė apklausa, kurios metu buvo formuojami klausimai siekiant išsiaiškinti, kokios šiuolaikinių tėvų subkultūros vyrauja socialiniuose tinkluose. Klausimai buvo formuojami pagal subkultūrų bruožus, kurie aprašyti teorinėje Šiuolaikinių tėvų subkultūros dalyje; pusiau struktūruoto interviu metu apklausta psichologė pateikė savo nuomonę apie komunikaciją tarp šiuolaikinių tėvų subkultūrų, kylančius konfliktus ir sprendimo būdus kaip komunikuoti, kad pavyktų susikalbėti tarp skirtingų subkultūrų. Tyrimo rezultatai parodė tris vyraujančias šiuolaikinių tėvų subkultūras socialiniuose tinkluose: ,,Sąmoninga tėvystė“, ,,Super tėvai“ ir ,,Prieš kažką“. Jos visos labai skirtingos, todėl dėl jų skirtingų požiūrių į vaikų auklėjimą ir pagarbos stokos vieni kitiems, kyla konfliktai socialiniuose tinkluose.
The topic of this thesis is relevant as it is analyzing the communication of modern parents between different parenting subcultures and important, because the decision of the parenting subculture and communication between them determine what kind of people will be raised and what kind of society are we going to live in. The chosen communication sphere is social media as its usage has a great role in our daily lives. This is especially important at this difficult time when all of the world is struck by a pandemic and almost all work, schools and even kinder gardens are moved to social networks or other online platforms. The object of this research is communication between different subcultures of modern parents on social media. The aim of the research is to reveal what subcultures do modern parents belong to and how it is possible to communicate on social media when having a common goal. There were several tasks formed in order to achieve the aim of this research, such as: to find out what subcultures predominate on social networks, what are the main features of those subcultures and how they affect us and the children of modern parental subcultures; to reveal whether there is conflict between different subcultures on social networks, why there are conflicts and what could be done and what kind of communication should be used in order to avoid them. During the preparation of the thesis, the following was performed: analysis of the content of modern parents' subculture on social networks, to which subculture opinion formers belong, how many followers they have in their social network accounts and what influence they have on their followers. Also, a survey was carried out. The questionnaire of the survey was formed in order to determine what subcultures of modern parents predominate in social networks. The questions were formed according to the features of the subcultures described in the theoretical part of the Subculture of Modern Parents. During a semi-structured interview a psychologist was interviewed and she was questioned about the communication between modern parental subcultures, emerging conflicts, and ways to communicate successfully between different subcultures. The results of the research have revealed three existing subcultures of modern parents in social networks: "Conscious Parenting", "Super Parents" and "Against Something". They differ greatly, which results in conflicts on social networks due to their different approaches to parenting and lack of respect.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106277
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
paula_zemaityte_bd.pdf1.87 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons