Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106230
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Ferencaitė, Diana
Supervisor: Vainauskaitė, Rūta
Title: Kolektyvinės atminties formavimas socialinėse medijose: „Facebook“ grupės „Nesi iš Kauno jei ne“ atvejis
Other Title: Collective memory formation in social media: the case of Facebook group "Nesi iš Kauno jei ne"
Extent: 55 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Kolektyvinė atmintis;Kolektyvinė trauma;Medijos;Socialinės medijos;Socialiniai tinklai;Collective memory;Collective trauma;Media;Social media;Social networks
Abstract: Šiame bakalauro darbe analizuojamas kolektyvinės atminties ir socialinių medijų santykis bei tiriamas pasirinktas atvejis: socialinio tinklo „Facebook“ grupė „Nesi iš Kauno jei ne“. Darbe aiškinamasi, kaip socialinių tinklų terpė veikia kolektyvinės atminties formavimosi procesą. Su šiuo procesu siejama darbo problematika – socialiniai tinklai suteikė naujas sąlygas kurti istorinius naratyvus, prie kurių gali prisidėti visi. Jų pasakojimai gali būti vienodai tinkami atstovauti ir komentuoti praeitį, dėl šios priežasties gali būti metamas iššūkis įprastinių institucijų praeities istorijos vertinimo versijoms. Darbo tikslas – išanalizuoti kolektyvinės atminties apraiškas ir formavimosi procesus atliekant socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Nesi iš Kauno jei ne“ turinio analizę. Tyrimo hipotezė – socialinės medijos yra tinkama terpė kurti ir išsaugoti kolektyvinius prisiminimus. Tyrimo objektas – kolektyvinė atmintis ir jos apraiškos socialiniame tinkle „Facebook“. Siekiant išsiaiškinti kolektyvinės atminties formavimosi ir perdavimo procesus, šiame bakalauro darbe yra aptariama kolektyvinės atminties samprata ir jos rūšys, apžvelgiamas jos santykis su medijomis bei socialiniais tinklais. Analizuojant, kokią įtaką socialiniai tinklai daro kolektyvinės atminties formavimuisi, pasirinkta socialinio tinklo „Facebook“ grupė „Nesi iš Kauno jei ne“ ir atlikta šios grupės turinio kiekybinė bei kokybinė analizė. Siekiant atlikti išsamų tyrimą, buvo vykdyti ekspertų interviu, kurie suteikė gilesnių žinių apie medijų ir kolektyvinių prisiminimų santykį bei sampratą. Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, paaiškėjo, kad socialinės medijos yra tinkama terpė kurti ir išsaugoti kolektyvinius prisiminimus – socialinės medijos pagreitina ir supaprastina dalijimąsi kolektyviniais prisiminimais bei gali būti naudojamos kaip gyvų kolektyvinių prisiminimų talpykla.
This bachelor thesis analyzes the relationship between collective memory and social media and examines the selected case, which is a Facebook group "Nesi iš Kauno jei ne". The thesis researches how the media and social networks affect the process of collective memory development. Thesis main research question – what impact social networks have on collective narrative development? The main challenge of social networks as a medium for collective memories development is that everyone can contribute to creating stories that are equally significant in representing the past. It might challenge traditional versions of collective memories which were created by conventional institutions. The aim of the research is to analyze the collective memory manifestations and process of its creation in the Facebook group " Nesi iš Kauno jei ne ". Research hypothesis - social media is a suitable medium for the preservation and creation of collective memories. The object of the research is collective memory and its manifestations on the social network Facebook. In order to understand the process of development and transmission of collective memory, its concept and types are analyzed. Also, this study examines collective memory’s relationship with the media and social networks and its influence on collective memory formation. In order to find out the influence of social networks on the development of collective memory, Facebook group’s "Nesi iš Kauno jei ne" content analysis was done by using qualitative and quantitative content analysis methods. To accomplish an in-depth study, interviews were conducted with the experts, who provided a deeper understanding of the relationship between the media and collective memories. To summarize, the results of the research showed that social media is a suitable medium for preservation and formation of collective memories. It was concluded, that social media speeds up and simplifies the sharing of collective memories and can be used to contain the living collective memory.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106230
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 1, 2021

Download(s)

123
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons