Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106223
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Tutlytė, Eglė
Supervisor: Šontaitė - Petkevičienė, Miglė
Title: Turinio marketingo sprendimai naujienų portale „Moteris.lt"
Other Title: Solutions of content marketing of the news portal "Moteris.lt"
Extent: 58 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Turinio marketingas;Naujienų portalai;Informacija;Socialiniai tinklai;Vartotojai;Content marketing;News portals;Information;Social networks;Users
Abstract: Tekstinė informacija, vizualinės medžiagos pateikimas, auditorijos įvairovė ir klientų lojalumas padarė didelę įtaką turinio marketingo kūrimui. Šiomis dienomis specialistai siekia sukurti ne tik naudingą ir reikalingą turinį, bet taip pat jį sėkmingai parduoti, paskatinti kitus tuo turiniu pasidalinti. Visgi, turinio marketingo pagrindinis tikslas yra orientuotas ne į pardavimus, o į vartotojus ir jų patirtis. Šio baigiamojo darbo objektas – naujienų portalo turinio marketingo sprendimai, o tikslas – teoriškai ir empiriškai išanalizuoti turinio marketingo taikymą naujienų portale. Norint pasiekti išsikeltą tikslą, šis baigiamasis bakalauro darbas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: mokslinės literatūros ir šaltinių analizės, bei empirinio tyrimo. Remiantis moksliniais šaltiniais, teorinėje darbo dalyje yra analizuojama turinio marketingo samprata, turinio marketingo procesas ir klasifikacija, turinio marketingo galimybės kuriant vartotojų lojalumą, naujienų portalo turinio marketingo privalumai. Analitinėje darbo dalyje aprašoma tyrimo metodologija; pristatomas naujienų portalas „Moteris.lt“; pateikiama naujienų portalo „Moteris.lt“ turinio analizė; kokybinis tyrimas – interviu su naujienų portalo redaktore Roma Macijauskaite, vykdančiąja direktore Ingrida Karpuškaite ir vyriausiąja redaktore Ieva Rekštyte-Matuliauske. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad naujienų portalas „Moteris.lt“ skleidžia reikalingą ir naudingą informaciją, įsiklauso į vartotojų poreikius ir pasiūlymus, turinio skleidimui naudoja ne tik internetinę oficialiąją svetainę, bet ir socialinius tinklus, skatina skaitytojų įsitraukimą į turinio kūrimą bei yra vienas populiariausių naujienų portalų tikslinės - moteriškos auditorijos tarpe. Raktiniai žodžiai: turinio marketingas, naujienų portalai, informacija, socialiniai tinklai, vartotojai.
Text information, visual presentation, diversity of audience and customer loyalty have made a big impact on the development of content marketing. These days specialists seek to create not only useful and necessary content, but also to sell it successfully, to encourage others to share that content. However, the main purpose of content marketing is not focused on sales, but to the customers and their experiences. The subject of this thesis – content marketing solutions of news portal, and the aim is to theoretically and empirically analyze the application of content marketing in the news portal Moteris.lt To reach this aim, this bachelor theses is made of two main parts: scientific literature, sources analysis and empirical research. Based on scientific literature in the theory part of this work is analyzed concept of content marketing, process and classification of content marketing, content marketing opportunities for the development of consumer loyalty, advantages of news portal content marketing. In the analytic part of this work is described research methodology; presentation of news portal „Moteris.lt“; an analysis of content marketing of news portal „Moteris.lt“ is provided; qualitative research – interview with the editor of news portal Roma Macijauskaite, the executive director Ingrida Karpuškaite and the head editor Ieva Reštyte-Matuliauske. After the research the conslusion is, that the news portal spreades necessary and useful information, head the voice of users needs and suggestions, uses not only official website but also social media outlets, stimulates of readers involvement in content creation and is on of the most popular news portals among the target, female, audience. Keywords: content marketing, news portals, information, socials networks, users.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106223
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
egle_tutlyte_bd.pdf1.27 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 1, 2021

Download(s)

31
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.