Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106219
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Puškoriūtė, Kristina
Supervisor: Stankevičiūtė, Jolanta
Title: Laukinių gyvūnų laikymas aptvaruose Lietuvoje
Other Title: Captive wild animals in Lithuania
Extent: 55 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Laukiniai gyvūnai;Wild animals;Aptvarai;Aviaries;AAD prie AM;Department of Environmental Protection
Abstract: Įvairios paskirties laukinių gyvūnų aptvarai ir voljerai yra gana populiarūs ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. 1998 m. Lietuvoje buvo patvirtinta „Aptvarų ir voljerų laukiniams gyvūnams laikyti steigimo ir naudojimo tvarka“ ir tų metų pabaigoje jau veikė 9 laukinių gyvūnų aptvarai. Pastarąjį dešimtmetį laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje Lietuvoje susilaukia vis didesnio susidomėjimo, nes dauguma laikomų gyvūnų rūšių nėra ypač reiklūs laikymo sąlygoms, be to, šiuos gyvūnus auginantys asmenys Lietuvoje nėra stipriai varžomi reglamentuojančiais teisės aktais. Tinkamiausi mūsų krašto sąlygomis nelaisvėje laikyti, geriausiai prisitaikantys laukiniai gyvūnai yra taurieji elniai bei danieliai, tačiau laikymo aptvaruose kriterijus atitinka ir daugiau laukinių gyvūnų rūšių. Tyrimo tikslas - išnagrinėti skirtingose Lietuvos aplinkos apsaugos departamento valdybų kontroliuojamose teritorijose 2011–2019 metų laikotarpiu nelaisvėje laikomų laukinių žvėrių gausą bei atlikti retrospektyvinį aptvarų skaičiaus vertinimą. Nustatyta, kad iki 2019 m. Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Gyvosios gamtos licencijavimo skyrius yra išdavęs 1165 leidimus laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, tačiau įvertinus panaikintų leidimų skaičių ir kitus aspektus, veiklą vykdančių aptvarų savininkų šiuo metu yra apie 450. 2018 m. pabaigoje iš viso Lietuvoje buvo laikoma aptvaruose – 20 088 vnt. medžiojamųjų gyvūnų, medžiojamųjų paukščių – 2 114 vnt., medicininių dėlių – 345 664 vnt., kitų gyvūnų – 125 vnt. Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rezultatai buvo pristatyti ir publikuoti mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Žmogaus ir gamtos sauga 2020“.
Multi-purpose wildlife enclosures and aviaries are quite popular not only in Europe but all over the world. 1998 In Lithuania, the “Procedure for the Establishment and Use of Enclosures and Aviaries for Keeping Wild Animals” was approved and at the end of that year, 9 enclosures for wild animals were already in operation. Over the last decade, there has been a growing interest in keeping wild animals in captivity in Lithuania, as most species of kept animals are not particularly demanding of housing conditions, and the breeders of these animals in Lithuania are not severely restricted by regulatory legislation. Red deer and fallow deer are the most suitable wild animals to be kept in captivity in our country, but more wildlife species also meet the criteria in enclosures. The aim of the study is to examine the abundance of wild animals kept in captivity in different areas under the control of the boards of the Lithuanian Department of Environmental Protection in the period 2011–2019 and to perform a retrospective assessment of the number of enclosures. It is established that by 2019. The Wildlife Licensing Division of the Department of Environmental Protection (AAD) has issued 1,165 permits to keep wild animals in captivity, but based on the number of permits revoked and other aspects, there are currently about 450 owners of operating enclosures. At the end of the year, a total of 20,088 units were kept in enclosures in Lithuania. game animals, game birds - 2,114 units, medical leeches - 345,664 units, other animals - 125 units. The results of the master's thesis were presented and published at the scientific-practical conference "Human and Nature Safety 2020".
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106219
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

287
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.