Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106173
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Nagumanova, Laura
Title: Darbuotojų stiprybių naudojimo ir silpnybių korekcijos, suvokiamos organizacinės paramos ir pasitenkinimo darbu sąsajos
Other Title: Relationship between employee strength use and deficit correction behavior perceived organizational support and job satisfaction
Extent: 51 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Suvokiama organizacinė parama;Stiprybių naudojimo elgesys;Silpnybių korekcijos elgesys;Perceived organization support;Strenght use behavior;Deficit corection behavior
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti darbuotojų stiprybių naudojimo ir silpnybių korekcijos sąsajas su suvokiama organizacine parama bei pasitenkinimu darbu. Tyrime dalyvavo 146 tiriamieji, kurie atlikto tyrimo metu dirbo įmonėse. Didžiausia tiriamųjų amžiaus grupė buvo 30–49 metų (56,8 %). Didžiąją respondentų dalį sudarė moterys (70,5 %), trečdalį respondentų sudarė vyrai (30,5 %). Tyrimui atlikti pasirinktas kiekybinis metodas. Stiprybių naudojimą skatinančiai organizacinei paramai, silpnybių korekciją skatinančiai organizacinei paramai, stiprybių naudojimo elgesiui, silpnybių korekcijos elgesiui naudojamas autorių Van Woerkom, M., Mostert, K., Els, Bakker, A. B. C., de Beer, L., Rothmann, S. Jnr. (2016) Stiprybių naudojimo ir silpnybių korekcijos klausimynas. Pasitenkinimui darbu matuoti buvo naudojama Mičigano organizacijos pasitenkinimo darbu subskalė (1979), kurios autoriai Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D., ir Klesh, J.. Gauti rezultatai atskleidė, jog didėjant stiprybių naudojimą skatinančiai organizacinei paramai didėja darbuotojų stiprybių naudojimo elgesys. Taip pat, didėjant silpnybių korekciją skatinančiai organizacinei paramai didėja darbuotojų silpnybių korekcijos elgesys. Stiprus teigiamas ryšys nustatytas ir tarp darbuotojų stiprybių naudojimo elgesio bei pasitenkinimo darbu, todėl didėjant stiprybių naudojimo elgesiui didėja darbuotojų pasitenkinimas darbu. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog stiprybių naudojimą skatinanti organizacinė parama labiau prognozuoja darbuotojų pasitenkinimą darbu nei silpnybių korekciją skatinanti organizacinė parama.
The aim of the study is to reveal the relationship between the strengths use behavior of employees and deficit correction behavior, and the perceived organizational support and job satisfaction. A total of 146 respondents employed at various companies participated in the research. The most significant age group of respondents was from 30 to 49 years old (56.8%). The majority of the respondents (70.5%) were females and one third (30.5%) was males. The quantitative research method was used. The Strengths Use and Deficit Correction Questionnaire compiled by Van Woerkom, M., Mostert, K., Els, Bakker, A. B. C., de Beer, L., Rothmann, S. Jnr. (2016) was used for the perceived organizational support for strengths use, perceived organizational support for deficit correction, strength use behavior and deficit correction behavior. The Michigan Organizational Assessment Questionnaire: Job Satisfaction Subscale (1979) designed by Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D., and Klesh, J. was employed to measure job satisfaction. The research results revealed that as the perceived organizational support for strengths use increased, so did the strengths use behavior of the employees. Also, with the increase of the perceived organizational support for deficit correction, the deficit correction behavior of employees improved. A strong positive relation was determined between the strengths use behavior and job satisfaction. Therefore, the job satisfaction rose with the increase of strengths use behavior. The research results also showed that the perceived organizational support for strengths use tended to affect job satisfaction more than the perceived organizational support for deficit correction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106173
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
laura_nagumanova_md.pdf1.7 MBAdobe PDF   Until 2025-06-15View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.