Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106160
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bagušinskaitė, Ugnė
Supervisor: Kyguolienė, Asta
Title: Design thinking metodologijos taikymo marketinge sprendimai
Other Title: Solutions for the application of Design thinking methodology in marketing
Extent: 92 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Design thinking metodologija;Marketingas;Marketingo funkcijas atliekantys asmenys;Design thinking methodology;Marketing;Marketers
Abstract: Darbe analizuojama problema – kaip Design thinking metodologija gali būti pritaikoma marketinge. Siekiant suvokti bendruosius principus, pirmojoje darbo dalyje pristatoma Design thinking metodologijos analizė, antroje – tyrimas – ekspertų interviu ir anketinė apklausa – apie tai, kaip Design thinking metodologiją taiko marketingo funkcijas atliekantys asmenys Lietuvoje ir trečiojoje dalyje pateikiami Design thinking metodologijos taikymo marketinge sprendimai. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad didžioji dalis Design thinking metodologiją taikančių marketingo funkcijas atliekančių asmenų ją išmano tik šiek tiek ir pažymi, jog nemoka jos tikslingai taikyti arba nežino jos pritaikymo galimybių. Tyrimo metu taip pat išsiaiškinta, kad Design thinking turi daug pritaikymo galimybių marketinge ir gali struktūruotai sietis su pagrindiniais Design thinking principais. Atsižvelgiant į tai sukurti šios metodologijos taikymo marketinge sprendimai ¬– tinkamų sąlygų užtikrinimas, tinkamų įrankių ir metodų pasirinkimas, empatija pagrįstų marketingo veiksmų atlikimas, marketingo iššūkių orientavimas į sprendimą, paverčiant juos galimybėmis, marketingo idėjų generavimas pasitelkiant kūrybišką komandinį darbą, vizualus marketingo idėjų perteikimas ir grįžtamojo ryšio užtikrinimas marketingo idėjų kūrimo metu.
The problem of the work is how the Design thinking methodology can be applied in marketing. In order to understand the general principles, the first part of the work presents the analysis of Design thinking methodology, the second part – a research on how Design thinking methodology is applied by people performing marketing functions in Lithuania and in the third part the solutions of the application of Design thinking methodology in marketing are presented. The research revealed that the majority of those who apply Design thinking methodology in their activities have only a little knowledge of it and note that they do not know how to apply it or do not know it‘s possibilities. The study also reveals that Design thinking in marketing has many application benefits and possibilities and can correlate with the basic principles of Design thinking. As a result, solutions for the application of this methodology in marketing have been developed. These are: ensuring appropriate conditions, selection of appropriate tools and methods, performing empathy-based marketing actions, focusing marketing challenges on solutions and turning them into opportunities, generating marketing ideas through creative teamwork, visual presentation of marketing ideas, and providing feedback during the development of marketing ideas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106160
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
ugne_bagusinskaite_md.pdf1.46 MBAdobe PDF   Until 2025-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.