Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106143
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Arnas, Gadliauskas
Supervisor: Egidijus, Zvicevičius
Title: Augalinės biomasės sandėliavimo technologijų palyginamieji tyrimai.
Other Title: Comparative studies of plant biomass storage technologies
Extent: 46 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Sandėlis;Warehouse;Mikroklimatas;Microclimate;Bulvės;Potatoes;Ventiliacija;Ventilation
Abstract: Lietuvoje kaip ir daugelyje kitų šalių, bulvės yra labai svarbus augalas. Kasmet pasaulyje užauginama apie 388 mln. tonų bulvių. Jos naudojamos ne tik maistui, bet taip pat plastiko, alkoholio, biodujų ir kitų produktų gamybai. Tačiau bulvių cheminė sudėtis ir biologiniai ypatumai lemia didelį jų gyvybingumą ir prastas derliaus ilgalaikio išsaugojimo galimybes. Darbo tikslas – palyginti skirtingų augalinės biomasės (bulvių) sandėliavimo technologijų poveikį laikymo sąlygoms ir produktų kokybei. Nustatyta, kad sandėlyje su automatizuota ventiliacijos sistema, naudojančią aplinkos orą, optimali produktų laikymo temperatūrą pasiekta sparčiausiai, per 7 paras, tai 40 parų greičiau nei sandėlyje su rankiniu būdu reguliuojama ventiliacijos sistema ir 49 paromis greičiau nei neventiliuojamame įgilintame sandėlyje. Didžiausi masės nuostoliai (1,8%) fiksuoti ‚Fakse‘ veislės bulvių palaido laikymo sandėlyje spalio-gruodžio mėnesiais.
In Lithuania, as in many other countries, potatoes are a very important plant. About 388 million tons are grown in the world every year. They are used not only for food, but also for the production of plastics, alcohol, biogas and other products. However, the chemical composition and biological characteristics of potatoes lead to their high viability and poor long-term preservation of the crop. The aim of the study was to compare the impact of different plant biomass (potato) storage technologies on storage conditions and product quality. It was found that in the warehouse with an automated ventilation system using ambient air, the optimal product storage temperature was reached the fastest, in 7 days, which is 40 days faster than in a warehouse with a manually controlled ventilation system and 49 days faster than in a non-ventilated recessed warehouse. The largest weight loss (1.8%) was recorded in the 'Fax' variety loose storage warehouse in October-December.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106143
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
arnas_gadliauskas_md.pdf2.13 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons