Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106139
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Stasionytė, Milda
Supervisor: Sinkevičienė, Jolanta
Title: Mikrobiologinės taršos mažinimo priemonių tyrimai bičių surinktose žiedadulkėse
Other Title: Research of microbiological pollution reduction measures in bee pollen
Extent: 40 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Bičių žiedadulkės;Bee pollen;UV spinduliai;UV radiation;Mikrobiologinė tarša;Contamination;Žiedadulkių sandėliavimas/laikymas;Pollen storage
Abstract: 2019 metais atlikto tyrimo metu, buvo ištirti 18 žiedadulkių mėginių, kurie buvo surinkti iš vieno bityno 4 šeimų. Žiedadulkės buvo rinktos gegužės - rugpjūčio mėnesiais. Tyrimo tikslas buvo ištirti mikroskopinių grybų paplitimą bičių surinktose žiedadulkėse, bei nustatyti grybų gentinę ir rūšinę sudėtį, bei įvertinti skirtingų apdorojimų įtaką mikroskopinių grybų pasiskirstymui. Siekiant nustatyti žiedadulkių taršą mikroskopinių grybų pradais bei jų kiekį, naudotas skiedimo metodas (KSV/g) (LST ISO 6611:2004). Išanalizavus tyrimo rezultatus, nustatyta, kad bičių surinktose žiedadulkėse nustatytos 9 dažniausiai vyravusios grybų gentys: Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium ir Rhizopus. Analizuojant duomenis, kurie buvo gauti po 3 žiedadulkių sandėliavimo mėnesių ir sulyginus su ankstesnių mėnesių duomenimis, nustatytas didžiausias mikroskopinių grybų augimas neapdorotose žiedadulkėse. Neapdorotose žiedadulkėse mikroskopinių grybų skaičius svyravo nuo 3,14 iki 3,58 10^(-1)KSV/g, o apdorotose UV spinduliuote nuo 2,97 iki 3,21 10^(-1)KSV/g. Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta išskirtų grybų genčių rūšinė sudėtis. Tyrimo metu nustatytos 7 skirtingos grybų rūšys – Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Aspergillus flavus Link., Cladosporium cladosporoides (Freisen.) GA. de Vries, Fusarium sporotrichioides Sherb., Mucor hiemalis Wehmer, Penicillium verrucosum Dierckx.
In a study conducted in 2019, 18 pollen samples were collected from 4 colonies in one apiary. Pollen was collected during the months of May - August. The aim of the study was to analyse the prevalence of microscopic fungi in bee pollen, to determine the genus and species structure of fungi and to evaluate the impact of different processing to the distribution of microscopic fungi. Dilution method was used to determine pollen contimination with microscopic fungi and the quantity of it (CFU/g) (LST ISO 6611:2004). After analyzing the results of the study, it was found that the 9 most common fungi genera were identified in the bee pollen: Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium and Rhizopus. Analysis of data obtained after 3 months of pollen storage and comparison with data from previous months showed the highest growth of microscopic fungi in untreated pollen. The number of microscopic fungi in untreated pollen ranged from 3,14 to 3,58 10^(-1)CFU/g, and treated with UV from 2,97 to 3,21 10^(-1)CFU/g. The species composition of excluded fungi genus was also determined during the study. 7 different species of fungi were identified – Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Aspergillus flavus Link., Cladosporium cladosporoides (Freisen.) G.A. de Vries, Fusarium sporotrichioides Sherb., Mucor hiemalis Wehmer, Penicillium verrucosum Dierckx.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106139
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons