Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106131
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Smolenskas, Aivaras Aronas
Supervisor: Didvalis, Linas
Title: Skirtumai tarp Jungtinių Amerikos Valstijų vakaretiškosios ir Japonijos kolektyvinės kapitalizmo formų, 1945-2020: lyginamoji analizė
Other Title: The differences between US western and Japan’s collective forms of capitalism, 1945-2020: a comparative analysis
Extent: 83 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Kapitalizmas;Capitalism;Japonija;Japan;Vėberis;Weber
Abstract: Nors po Antrojo Pasaulinio karo Japonija susidūrė su daug skirtingų įšukių, istorija rodo jog ši šalis sugebėjo sukurti stabilią ir klestinčią ekonomiką pakankamai greitai, ir laikui bėgant tapo viena iš stipriausių ekonominių galių visame pasaulyje. 1960-aisiais amerikiečių ekonomistas Gardineris Meansas sugalvojo terminą „kolektyvinis kapitalizmas“ – šis terminas skirtas apibūdinti unikalią kapitalizmo formą, kuri gali būti pastebima tiek Japonijos ekonomikos istorijoje, tiek šios šalies prieigoje prie kapitalizmo idėjų. Kadangi Japonija perėmė kapitalizmo tendencijas iš JAV, natūralu jog galima pastebėti konkrečius faktorius, kurie lėmė unikalią Japonijos prieigą prie šios ekonominės sistemos – faktorius kurie galiausiai leido Japonijai tapti šių dienų ekonomine milžine. Šio darbo tikslas yra rasti esminius skirtumus tarp JAV ir Japonijos kapitalizmo formų ir išskirti objektyvias, faktais remtinas priežastis dėl šių skirtumo egzistavimo. Tyrimas suskirstytas į tris skirtingus uždavinius – visi jie reikalingi norint pilnai suvokti ir išvystyti darbo tikslą. Pirmasis uždavinys – pristatyti ir apibūdinti „vakarietiško kapitalizmo“ ir „kolektyvinio kapitalizmo“ terminus bei adresuoti tam tikrus šiuos terminus supančius niuansus. Antrasis tikslas – pristatyti ir aptarti kapitalizmo plėtrą Japonijoje ir JAV, remiantis abiejų šalių istoriniais ekonomikos kontekstais. Trečiasis uždavinys – sulyginti abi kapitalizmo formas lyginamosios analizės principu norint rasti esminius jų skirtumus, pasinaudojant ankstesniuose skyriuose pateiktais kriterijais, bei aptarti galimas šių skirtumų priežastis. Tyrimas atskleidė, jog nors abi šalys disponuoja visais esminiais kapitalizmo aspektais, jų pozicija atsižvelgiant į kiekvieną iš jų skirtinga. Taipogi pastebima, jog pagrindiniai kriterijai, kurie lemia šiuos skirtumus, Japonijos atžvilgiu yra susiję su šios valstybės kultūriniu kontekstu, politiniais painumais, socialinėmis problemomis ir unikalia ekonomine istorija.
Even though Japan faced a lot of hardships after World War II, history would come to show that the country managed to establish a stable and successful economy relatively quick, and went on to become one of the leading economic powers of the world. In the 1960s, an American economist Gardiner Means coined the term “collective capitalism” – a form of capitalism used to describe the uniqueness of both Japan’s economic history, and the country’s take on capitalism, in general. With Japan adapting its capitalistic tendencies from the US, it is only natural that there were some significant factors that came into play within the country in regards to it developing its own form of capitalism – factors that would lead Japan to become a modern-day economic giant. The aim of the thesis is to find the core differences between the US’ and Japan’s forms of capitalism, and to establish objective, factually-backed reasoning for the existence of these differences, in the first place. The research is divided into three separate tasks, each of them being fundamentally necessary in order to fully grasp and develop the aim of the thesis. The first task is to describe the terms of “Western capitalism” and “collective capitalism”, and address some of the nuances regarding the two terms. The second task is to present, discuss and elaborate on the development of capitalism in both Japan and the US, via the lens of the historic context of the economies of both countries. The third task is to juxtapose, compare and contrast the two forms of capitalism found in the US and Japan in order to find their fundamental differences, utilizing the criteria established in the previous chapters, and to then discuss the possible reasons for the existence of these differences. The comparative analysis revealed that while both countries do possess and display all of the core aspects of capitalism, their positions regarding each of them differ, to a lesser or more major extents. It is also evident that the main factors that influence these differences from Japan’s perspective have to do with the country’s cultural context, its political intricacies and some social issues, in addition to a unique economic history.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106131
Appears in Collections:2020 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons