Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106108
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Želvytė, Ieva
Supervisor: Sinkevičienė, Jolanta
Title: Skirtingų trąšų įtaka ekologiškai augintų bulvių ligotumui
Other Title: Infuence of different fertilizers on the disease of organically growing potato
Extent: 68 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Biologiniai preparatai;Trąšos;Bulvių ligos;Ekologinis ūkininkavimas;Biological preparations;Potato diseases;Fertilizers;Organic farming
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe „Skirtingų trąšų poveikis ekologiškai augintų bulvių ligotumui“, buvo atlikti tyrimai su skirtingomis trąšomis: ,,Fitokondi“, ,,Fertenat“, ,,Humistar“, ,,Agrolinija-S“, ,,BIO-3“, kurios turėjo skirtingus poveikius bulvių stiebagumbių ir lapų ligotumui sumažinti. Lauko bandymai atlikti 2019 m. VDU ŽŪA bandymų stotyje. Tyrimo objektas – ekologiškai augintos bulvės. Tyrimo tikslas ir uždaviniai – nustatyti skirtingų ekologinių trąšų: ,,Fitokondi“, ,,Fertenat“, ,,Humistar“, ,,Agrolinija-S“, ,,BIO-3“ poveikius bulvių veislės 'Melodi' ligotumui. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti skirtingų trąšų poveikį ekologiškai augintų bulvių stiebagumbių ligotumui. 2. Nustatyti trąšų poveikį bulvių lapų ligotumui. 3. Įvertinti bulvių ligų išplitimą bei intensyvumą. Tyrimo metodai: Auginta vidutinio ankstyvumo olandiškos veislės 'Melody' bulvės. Bulvių priešsėlis buvo juodas pūdymas. Bandymų variantai kartoti po 4 kartus. Purškimai atlikti naudojant nugarinį purkštuvą – ,,SOLO 473P“. Ligotumo apskaitos atliktos praėjus 7–10 dienų nuo bulvienojų apdorojimo. Lapų ligų apskaitos bulvėse buvo atliktos pagrindinio stiebo augimo (BBCH 31–39) bei žydėjimo tarpsnių metu (BBCH 61–69). Taip pat žiedynų pasirodymo (BBCH 58–59) tarpsnio metu ir vaisiaus vystymosi tarpsnyje (BBCH 72–74).
In the master's thesis of 'Infuence of different fertilizers on the disease of organically growing potato the aim of the study was to determine the effect of different organic fertilizers: "Fitokondi", "Fertenat", "Humistar", "Agrolinija–S", "BIO–3" testing them on potato against tuber and leaves disease. Field tests were conducted in 2019 at Vytautas Magnus University Agriculture Academy test station. Research object: growing potato with using different fertilizers. Research aim: to determine the effects of different organic fertilizers: "Fitokondi", "Fertenat", "Humista", "Agrolinija¬¬–S", "BIO–3" on the disease of tubers of potato variety 'Melodi'. Objectives: 1. To determine the effect of different fertilizers on the disease of organically grown potato tubers. 2. To determine the effect of fertilizers on potato leaves disease. 3. To evaluate the spread and intensity of diseases. Research methods: Potato growing spieces was 'Melodi' . The pre-sowing of potatoes was black fallow. The test variants were repeated 4 times. Spraying was performed using a back sprayer – SOLO 473P. Disease counts were performed 7¬–10 days after potato treatment. Leaves disease accounting of patatao was tested on main stem growing pagrindinio (BBCH 31–39) and on flowering stages period (BBCH 61–69). Also on during the inflorescence stage (BBCH 58–59) and on during the fetal development stage (BBCH 72–74).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106108
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
ieva_zelvyte_md.pdf2.33 MBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons