Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106101
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Budrevičiūtė, Kamilė
Supervisor: Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė
Title: Vaikams kylančios grėsmės virtualioje erdvėje: tėvų įsitraukimas į vaikų virtualų gyvenimą
Other Title: The threats for children arising in cyberspace: parents involment in child's cyberlife
Extent: 69 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Elektroninė erdvė;Cyberspace;Internetas;Priklausomybė nuo interneto;Grasinimas;Prevencija;Virtuali erdvė;Internet;Internet addiction;Threatening;Virtual space
Abstract: Vaikų susidomėjimas ir netgi priklausomybė nuo kompiuterio ir internetinių socialinių tinklų yra šių dienų aktualija. Dauguma asmenų turi įvairių pomėgių, laisvalaikio leidimų būdų, tačiau ne visada tai tampa priklausomybe. Kyla klausimas, kaip ir kokiais būdais atskirti, kada vaiko laiko leidimas prie kompiuterio yra pomėgis, o kada - besivystanti priklausomybė. Dažnai vaikai žaidžia kompiuteriu, kai turi laisvo laiko ir pomėgį būti tam tikroje svetainėje. Kartais tai gali būti vienas iš streso požymių: kai vaikui nesiseka mokslai, kyla barnių namuose, vaikas jaučiasi vienišas, neturi draugų, tada įsitraukia į virtualųjį pasaulį. Interneto tinklai vaikui kompensuoja nepasitenkinimą ir galimybę pabėgti nuo realaus pasaulio. Tačiau internetinėje erdvėje slypi daug grėsmių. Dažniausiai tai – patyčios, seksualinis priekabiavimas, viliojimai, kai pažeidžiamas vaiko privatumas, asmeninis gyvenimas, neliečiamybė, paskelbiama asmeninė informacija ir kt. vaiko teises pažeidžiantys veiksniai. Vaikas, susidūręs su tokiomis grėsmėmis, gali gėdytis tai papasakoti savo tėvams, ir vėliau gali kilti dar didesnių grėsmių vaiko saugumui ir asmeninei erdvei. Taip pat labai svarbus aspektas yra suaugusiųjų dėmesys vaikui, jo veiklai internete. Tėvai turi domėtis, kuo jų vaikas užsiima interneto svetainėse, su kuo susipažįsta ir bendrauja. Svarbu palaikyti gerus santykius su vaiku, pelnyti jo pasitikėjimą ir neatitrūkti nuo jo gyvenimo virtualiojoje erdvėje, kad, iškilus grėsmei vaiko saugumui, jis nebijotų kreiptis į suaugusįjį. Tyrimo tikslas - atskleisti vaikams kylančias grėsmes socialiniuose tinkluose bei tėvų įsitraukimą į vaikų virtualųjį pasaulį. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti 10–12 m. vaiko elgseną socialiniuose tinkluose; 2) atskleisti vaikams kylančias grėsmes socialiniuose tinkluose; 3) atskleisti tėvų įsitraukimą į vaikų virtualųjį pasaulį. Tyrimo tikslui atskleisti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Tyrimo rezultatams atskleisti buvo naudojamas pusiau struktūruotas interviu. Jo metu buvo apklausta 14 vaikų, kurių amžius buvo 10–12 m. Tyrimo duomenys atskleidė, kad vaikai virtualiojoje erdvėje išties susiduria su kylančiomis grėsmėmis. Nors dėl socialiniuose tinkluose kylančių grėsmių vaikai patiria nerimą ir baimę, jie retai kada papasakoja apie tai savo artimiesiems. Vaikai turi nedaug patirties arba informacijos apie grėsmes, kylančias internetinėje erdvėje, tačiau su kai kuriomis iš jų jau yra susidūrę. Dažniausiai socialinių tinklų grėsmėmis tampa patyčios, kurias kai kurie tiriamieji yra patyrę, tačiau kai kurie patys tyčiojasi iš kitų vaikų virtualiojoje erdvėje. Dalis vaikų, virtualiojoje erdvėje susidūrusių su tokiomis grėsmėmis kaip seksualinis priekabiavimas, patyčios ir pan., kreipiasi pagalbos į tėvus, pedagogus. Patirdami patyčias, vaikai jaučia liūdesį. Jie atskleidė, kad jaučia įtampą, pyktį, kai iš jų tyčiojamasi. Tiriant tėvų kontrolę vaikų atžvilgiu dėl jų praleidžiamo laiko virtualiojoje erdvėje, paaiškėjo, kad, daugumos vaikų teigimu, tėvai stengiasi kontroliuoti jų laiko leidimą naudojantis išmaniosiomis technologijomis. Vis dėlto tėvai nekreipia pakankamo ir tinkamo dėmesio į vaikų veiksmų virtualiojoje erdvėje reguliavimą, - tai iš dalies susiję ir su pačių vaikų uždarumu.
Children’s interest in and dependence on the computer and online social networks is a relevant topic nowadays. The majority of people have various hobbies and leisure time activities, but they do not necessarily develop into an addiction. The question then arises, ‘How and in what ways can parents distinguish when the time spent on a computer is a hobby and when it is a developing addiction?’ Children often play on a computer when they have spare time and when they have a hobby on a certain website. Sometimes it can be a sign of stress showing that a child experiences difficulties at school, parental quarrels, and loneliness. As a result, a child gets involved in a virtual world. Social networks compensate for the experienced dissatisfaction and provide a child with an opportunity to escape the real world. However, there are a lot of threats on the internet, mostly bullying, sexual harassment, temptations, violations of a child’s privacy, personal life, and inviolability, publishing of personal information, and other factors violating the child’s rights. A child facing such threats can be ashamed of telling about them to his/her parents. Later even more threats for a child’s safety and personal space can arise. Also, a very important aspect is the attention adults pay to a child and his/her activities on the internet. Parents should be interested in what their child is doing on the websites s/he visits, who s/he meets online and who s/he communicates with. It is important to maintain a good relationship with one’s child, to earn his/her trust and not to lose one’s touch with a child’s life in cyberspace so that when the threat for a child’s safety arises, s/he could ask for an adult’s help. This research aims to reveal the threats that arise for children on social networks as well as parents’ involvement in a child’s virtual world. The main objectives of the research are: 1) to reveal 10–12-year-old child’s behavior online; 2) to reveal the threats for children that can arise on social networks; 3) to reveal parents’ involvement in children’s virtual world. A qualitative study was chosen to reveal the purpose of the study. A semi-structured interview was used to reveal the results of the study. It interviewed 14 children between the ages of 10 and 12. The study revealed that children face various threats in cyberspace. Although children experience anxiety and fear due to the arising threats on social networks, they rarely talk about them with their relatives. Children have little experience or information about arising online threats; however, they have already faced some of them. One of the most frequent threats that the subjects of the research have faced on social networks is bullying, and some of them have been bullies themselves. A part of the children who have faced such threats as bullying or sexual harassment tell about them to their parents and teachers. Children who experience bullying also experience sadness; they revealed that they feel tension and anger for how they are treated. Also, studying the parental control of their children’s time spent in cyberspace, it was found that, according to children, their parents try to control their time spent while using technologies. However, parents do not pay enough attention to the regulation of their children’s actions in cyberspace, which is partly related to a closed and reserved nature of children.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106101
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
kamile_budreviciute_md.pdf967.14 kBAdobe PDF   Until 2025-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.