Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106076
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Chopikashvili, Mari
Supervisor: Kaminskiene, Lina
Title: Collaborative partnerships with students in higher education
Other Title: Bendradarbiaujančios partnerystės su studentais aukštojoje mokykloje
Extent: 61 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Collaboration;Bendradarbiavimas;Partnerships;Partnerystės;Co-creation;Bendras kūrimas;Student engagement;Studentų įsitraukimas;Higher Education;Aukštasis išsilavinimas
Abstract: This study is dedicated to examining the effective ways for implementation of wide-scale and embed students as long-term partners at University X in Georgia through collaborative partnership. For reasonable and meaningful data there have been conducted interviews with students and academics as well at the university. They were asked about the importance of collaborative partnerships and overall development, lived experiences of being in partnerships and their perspectives on initiation collaboration between students and staff. This research aims to explore the barriers between students and academic staff in collaborative partnerships at the University X in Georgia. According to the research context it has been found out that qualitative approach, namely, case study will facilitate investigation of the phenomenon of a variety of data sources. Hence, for understanding the complete image of existing impediments of partnerships there is a need for having perspectives on the same issue. Therefore, this part of the research is supposed to be a set of the findings based on narratives of academic personnel of the University X. For describing the phenomenon and the real-life context where are the main pitfalls of collaborative partnership it corresponds to the descriptive type of the case study. The main reason for using this approach is that on the one hand it allows participants to tell their stories and views about an issue openly, and on the other hand, having close collaboration with researchers facilitates an understanding of respondents’ behaviour.
Šis tyrimas skirtas išnagrinėti veiksmingus plataus masto ir įterpti studentus kaip ilgalaikius partnerius į X universiteto Džordžijoje įgyvendinant bendradarbiavimo partnerystes būdus. siekiant pagrįstų ir reikšmingų duomenų, buvo atlikti interviu su studentais ir dėstytojais, taip pat universitete. Jų buvo paklausta apie bendradarbiavimo partnerysčių ir bendro vystymosi svarbą, išgyventa partnerysčių patirtis ir jų bendradarbiavimo su studentais bendradarbiavimo perspektyvos. ir darbuotojai. Šiuo tyrimu siekiama ištirti barjerus tarp studentų ir akademinio personalo bendradarbiaujant X universitete Gruzijoje. Remiantis tyrimo kontekstu buvo nustatyta, kad kokybinis požiūris, būtent atvejo analizė palengvins duomenų šaltinių įvairovės ištyrimą. Taigi norint suprasti visą esamų partnerysčių kliūčių įvaizdį, reikia turėti perspektyvų tuo pačiu klausimu. Todėl ši tyrimo dalis turėtų būti išvadų, pagrįstų X universiteto akademinio personalo pasakojimais, rinkinys. Apibūdinti reiškinį ir realaus gyvenimo kontekstą, kur yra pagrindinės bendradarbiavimo partnerystės spragos, jis atitinka aprašomąjį. atvejo analizės tipas. Pagrindinė šio požiūrio taikymo priežastis yra ta, kad, viena vertus, tai leidžia dalyviams atvirai papasakoti savo istorijas ir požiūrį į problemą, kita vertus, glaudus bendradarbiavimas su tyrėjais palengvina respondentų elgesio supratimą.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106076
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons