Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106062
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Citvaraitė, Monika
Supervisor: Mažeikienė, Rūta
Title: Šiuolaikinis cirkas: žanro samprata ir plėtra Lietuvoje
Other Title: Contemporary circus: the conception of the genre and its development in Lithuania
Extent: 75 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Šiuolaikinis cirkas;Contemporary circus;Tradicinis cirkas Lietuvoje;Cirko disciplinos;Traditional circus in Lithuania;Circus disciplines
Abstract: Šiuolaikinis cirkas yra pakankamai jaunas reiškinys lyginant jį su kitais profesionaliais scenos menais. Prancūzijoje prasidėjus naujojo cirko bangai, gana greitai Europoje ir globaliai susiformuoja šiuolaikinio cirko kultūra. Šiuolaikiniame cirke atsisakoma tradiciniam būdingos estetikos. Tradicinis cirkas siekia demonstruoti meistriškumą ir fizines žmogaus galimybes, o šiuolaikinis kuria turinį ir veiksminę liniją, kurią galima interpretuoti. Jam būdingos tokios meninės tendencijos kaip: teatrinės priemonės, šokio elementai, spektaklio vizija ir eksperimentai. Šio tyrimo objektas yra šiuolaikinis cirkas, o tikslas - išsiaiškinti šiuolaikinio cirko sampratą ir išanalizuoti šiuolaikinio Lietuvos cirko situaciją. Tikslui pasiekti buvo išsikelti šie tikslai: išanalizuoti šiuolaikinio cirko apibrėžtį, atskleisti šiuolaikinio cirko sąveiką su kitomis meno rūšimis, aptarti svarbiausias šiuolaikinio cirko disciplinas, pateikti istorinę Lietuvos tradicinio cirko apžvalgą, ištirti cirko edukacijos galimybes, aptariant tradicinio cirko bendruomenės indėlį ir apžvelgti Lietuvos šiuolaikinio cirko situaciją, fokusuojantis į festivalių edukaciją ir kūrėjų veiklą. Tyrimo aktualumas grindžiamas šiuolaikinio cirko Lietuvoje plėtra ir duomenų, akademinio dėmesio ir tyrinėjimų trūkumu. Darbe pristatoma šiuolaikinio cirko samprata, cirko tradicijos ir šiuolaikinio cirko situacija Lietuvoje. Darbe taikyta mokslinės literatūros analizė ir istorinis aprašomasis metodai. Didelė dalis duomenų buvo surinkta autorės pasitelkiant interviu metodą. Tai buvo daroma, nes nepavyko aptikti aktualios informacijos šaltiniuose. Interviu su įvairių sričių cirko lauko atstovais padėjo pagrindą konstruojant Lietuvos kontekstą. Išanalizavus šiuolaikinio cirko apibrėžtį ir raišką, aptarus Lietuvos cirko istoriją, edukacijos galimybes daromos šios išvados: šiuolaikiniam cirkui yra būdingas žanrinis hibridiškumas ir sceninio veiksmo dramaturgija, o cirko žanras vis dar dažnai siejamas su nedidelio estetinio ir dvasinio poveikio veikla, nepaisant turtingos tradicinio cirko istorija šalyje. Apžvelgus šiuolaikinio cirko situaciją Lietuvoje prieinama išvados, jog organizacijų ir festivalių inicijuojamos edukacijos skatina Lietuvos cirko bendruomenę, tačiau autorinės lietuvių kūrybos maža – šiuolaikinis cirkas šalyje pažįstamas dėka tarptautinių festivalių.
Contemporary circus is quite young phenomenon compared to other performing arts. With the birth of new wave circus in France, the culture of contemporary circus is rapidly evolving in Europe and globally. Contemporary circus refuses typical aesthetics of the traditional circus. The traditional circus seeks to demonstrate mastery and the physical capabilities of human-being, while the contemporary creates content and narrative that can be interpreted. It is characterized by such artistic tendencies as: theatrical means, dance elements, artistic vision of the performance and exploration of the genre. The object of the research is contemporary circus, and the aim is to clarify the conception of contemporary circus and analyse contemporary circus situation in Lithuania. In order to achieve it, the following objectives were set: to analyse the contemporary circus conception and its interaction with other forms of art, discuss the most important contemporary circus disciplines, present a historical overview of Lithuanian traditional circus, investigate circus training opportunities reflecting the traditional circus community input and review contemporary circus situation in Lithuania considering institutions and festivals emphasis on education and collaboration. The relevance of the research is based on the development of contemporary circus in Lithuania and lack of sources, academic attention and research. The work presents the conception of contemporary circus, circus traditions and the situation of contemporary circus in Lithuania. The analysis of scientific literature and the historical-descriptive methods were applied in the work. Due to a lack of adequate sources in a field, big part of the data was collected by the author using an interview method. Interviews with circus field representatives helped to build a foundation for Lithuanian circus context. Based on analysis of the conception and expression of contemporary circus, overview of Lithuanian circus history, the following conclusions is drawn - contemporary circus features hybrid genre, dramaturgy, story line; it is still common to associated circus with low quality and old-fashion aesthetics. A review of contemporary circus situation in Lithuania concludes that field is emerging: cultural institutions and festivals are supporting and building local scene, though not many authorial pieces are known; contemporary circus as such is presented mainly at festivals.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106062
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
monika_citvaraite_md.pdf952.3 kBAdobe PDF   Until 2025-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

77
checked on May 1, 2021

Download(s)

21
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.