Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106055
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Žukauskaitė, Asta
Supervisor: Dovydaitytė, Linara
Title: Tamsusis turizmas: komunistnio paveldo vietos ir jų lankymas Lietuvoje
Other Title: Dark tourism: places of communist heritage and their attendance in Lithuania
Extent: 97 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Tamsusis turizmas;Dark tourism;Komunistinis paveldas;Communist heritage
Abstract: Šiame darbe pristatoma tamsiojo turizmo rūšis ir šios turizmo nišos smulkesnė kryptis – tamsusis turizmas susijęs su komunistiniu paveldu. Darbe nagrinėjamas pats tamsiojo turizmo reiškinys, jį lemiantys motyvaciniai veiksniai, išskiriamos konkrečios turistų kategorijos. Tamsusis turizmas susijęs su komunistiniu paveldu pristatomas per žymiausius vidurio ir rytų Europos objektus, kurie pasakoja istorijas apie komunizmo nusikaltimus ir totalitarines diktatūras. Remiantis teorinėje dalyje nagrinėtais objektais, tamsiojo turizmo spektru ir kriterijais, tiriamojoje dalyje yra atliekama tamsiojo turizmo objektų susijusių su komunistiniu paveldu analizė Lietuvoje. Pasinaudojus gautais rezultatais ir įžvalgomis yra sudaromi keturi tamsiojo turizmo susijusio su komunistiniu paveldu maršrutai, grupuojant objektus pagal tamsiojo turizmo spektro atspalvį, turistų motyvacinius veiksnius, emocijas, bei siekį aplankyti konkrečius šiai turizmo grupei priskiriamus objektus
A type of dark tourism is presented in this study as well its more narrow direction - dark tourism related to the communistic heritage. The phenomenon of dark tourism itself and motivational factors determining it are analyzed in this study and specific tourist categories are distinguished. Dark tourism related to communistic heritage is presented through the most famous Central and Eastern Europe objects which tell stories about communism crimes and totalitarian dictatorships. With the reference to studied objects in theoretical part, dark tourism spectrum and criteria, the analysis of dark tourism objects related to communistic heritage in Lithuania is performed in investigation part. Using the results and providence four dark tourism routes related to communistic heritage are formed grouping objects according dark tourism spectrum shades, tourists motivational factors, emotions and objective to visit specific objects belonging to particular group.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106055
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
asta_zukauskaite_md.pdf3.3 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.