Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106053
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Domarkaitė, Goda
Supervisor: Vaitkevičienė, Nijolė
Title: Biostimuliatorių įtaka skirtingo genotipo bulvių stiebagumbių derliui ir kokybei
Other Title: The Effect of Biostimulants on Yield and Quality of Potato Tubers of Different Genotypes
Extent: 42 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Biostimuliatoriai;Biostimulants;Stiebagumbiai;Tubers;Derlius;Yield;Kokybė;Quality
Abstract: Magistratūros studijų baigiamajame darbe pateikta biostimuliatorių įtaka bulvių stiebagumbių su spalvotu minkštimu derlingumui ir kokybės rodikliams. Tyrimo atlikimo vieta. Lauko eksperimentas vykdytas 2018 m. gegužės – rugsėjo mėn. ūkyje, kuris yra Ramonų km. (Raseinių raj.). Tyrimo objektas. Tyrimui atlikti buvo parinktos 3 vidutinio ankstyvumo valgomosios bulvės (Solanum tuberosum L.) veislės: 'Red Emmalie', 'Salad Blue' ir 'Violetta'. Tyrimo tikslas. Ištirti biostimuliatorių poveikį bulvių stiebagumbių su skirtingos spalvos minkštimu derlingumui ir kokybiniams rodikliams. Tyrimo uždaviniai. 1. Nustatyti biostimuliatorių poveikį bulvių stiebagumbių derlingumui. 2. Ištirti biostimuliatorių poveikį bulvių stiebagumbių kokybiniams rodikliams. 3. Įvertinti biostimuliatorių įtaką bulvių stiebagumbių minkštimo spalvos pokyčiams. Tyrimo metodai. Lauko eksperimente apskaičiuotas bulvių stiebagumbių derlingumas, vieno bulvių kero stiebagumbių kiekis ir masė bei suskirstyti stiebagumbiai į frakcijas: smulkūs (˂ 40 g), vidutinio dydžio (40–80 g) ir stambūs (˃ 80 g). Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Augalinių žaliavų kokybės, VDU ŽA, AF Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų ir VDU ŽA, AF, ŽŪMMI Augalinių žaliavų kokybės ir LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorijose standartiniais metodais bulvių stiebagumbiuose nustatyta: sausųjų medžiagų, baltymų, pelenų, ląstelienos, krakmolo ir kalio kiekis ir minkštimo spalva. Tyrimo rezultatai. Naudoti biostimuliatoriai neturėjo esminės įtakos tirtų veislių stiebagumbių derlingumui ir vieno kero stiebagumbių masei. Sausųjų medžiagų kiekio sumažėjimas nustatytas 'Salad Blue' stiebagumbiuose panaudojus biostimuliatorių 1. Biostimuliatoriai kalio kiekiui stiebagumbiuose esminės įtakos neturėjo. Biostimuliatorius 2 krakmolo kiekį sumažino 'Violetta' stiebagumbiuose, o biostimuliatorius 1 – 'Salad Blue' stiebagumbiuose. Biostimuliatoriai esmingai padidino pelenų kiekį 'Violetta' stiebagumbiuose (atitinkamai 23,77% ir 11,89%). Esmingai didžiausi ląstelienos kiekiai nustatyti 'Violetta' stiebagumbiuose panaudojus biostimuliatorių 2, esmingai didžiausi baltymų kiekiai 'Violetta' ir 'Red Emmalie' taip pat panaudojus biostimuliatorių 2, lyginant su kontrole. Biostimuliatoriai esmingai padidino nitratų kiekį 'Violetta' stiebagumbiuose, o 'Red Emmalie' stiebagumbiuose šių junginių kiekį sumažino. Reikšminiai žodžiai: Biostimuliatoriai, stiebagumbiai, derlius, kokybė.
This masters study thesis work presents biostimulant influence on yield and quality indicators for potato tubers with coloured flesh. Research area. Outdoor experiment done in year 2018 y. from May - September m. farm in Ramonai village (Raseiniai region). Research object. For the research 3 medium-early harvest edible potato varieties (Solanum tuberosum L.) were chosen: 'Red Emmalie', 'Salad Blue' and 'Violetta'. Research goal. Investigate biostimulant influence on yield and quality indicators for potato tubers with coloured flesh. Research tasks. 1. Determine biostimulant effect on potato tuber yield; 2. Investigate biostimulant effect on potato tuber quality indicators. 3. Evaluate biostimulant influence on potato tuber flesh colour. Research methods. Measure potato tuber yield in the outdoor experiment, one potato plant root tuber count and mass measured and distributed to fractions of: minor ( 80 g). In Open access Joint Research Centre of Agriculture and Forestry, VDU Faculty of Agronomy, Laboratory of Raw Materials for Food Zootechnical and Agronomical Analyses and VDU Faculty of Agronomy, Laboratory of Quality Vegetable Raw Materials using standard methods the contents of potato tubers were measured: dry matter, protein, ash content, fiber, starch, potassium and flesh colour. Research results. Biostimulants biostimulant 1 and biostimulant 2 did not have significant effect on the investigated potato varieties yield nor the total mass of one plant tuber content. Dry matter content reduction was observed in 'Salad Blue' tuber variety when using biostimulant 1. Biostimulants did not effect the potassium content. Starch content using biostimulant 2 was reduced in 'Violetta' tubers and while using biostimulant 2 - in 'Salad Blue' tubers. Biostimulants effectively increased ash content in 'Violetta' tubers (accordingly 23,77% and 11,89%). Substantially the biggest fiber content were measured in 'Violetta' tubers when using biostimulants biostimulant 2, the biggest protein content was observed in 'Violetta' and 'Red Emmalie' while also using biostimulant 2 in comparison to controlled variant. Biostimulant substantially increased the nitrate content in 'Violetta' tubers while on 'Red Emmalie' tubers it was reduced.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106053
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.