Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106036
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Gudelevičiūtė, Jovita
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Socialinių problemų komunikacija: kampanijos "Vienos kėdės istorija" atvejis
Other Title: Communication of social problems: the case of the "Vienos kėdės istorija" campaign
Extent: 76 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Onkologinės ligos;Socialinė kampanija;Socialinės problemos;Komunikacija;Turinys;Oncological diseases;Social campaign;Social problems;Communication;Content
Abstract: Šio tyrimo objektas yra paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ inicijuotos socialinės kampanijos „Vienos kėdės istorija“ atvejis, o tyrimo tikslas – išnagrinėti šios kampanijos komunikaciją ir išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie ją. Teorinėje darbo dalyje aptariami socialinių problemų komunikacijos tikslai, jos klasifikacija ir integralumas. Remiantis teorine dalimi, siekiama atskleisti tyrimo problemą – išsiaiškinti, kodėl socialinė kampanija „Vienos kėdės istorija“ nesulaukė tinkamo visuomenės dėmesio ir palaikymo. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje, pasirinkti trys tyrimo metodai: atvejo analizė, kurioje analizuojama socialinė kampanija „Vienos kėdės istorija“ ir Rumunijoje inicijuota analogiška akcija „Prisėsk dėl vaiko, sergančio vėžiu“, kokybinė turinio analizė, kurioje analizuojami naujienų portaluose 15min.lt ir delfi.lt publikuoti straipsniai apie kampaniją „Vienos kėdės istorija“ nuo 2019 metų rugpjūčio, ir apklausa. Pateiktą apklausą užpildė 300 respondentų. Atlikus atvejo analizę, pastebėta, kad socialinės kampanijos „Vienos kėdės istorija“ komunikacija vykdyta socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, YouTube, informacija talpinama organizatorių internetiniame puslapyje, taip pat reportažus ir pranešimus spaudai dalinosi žiniasklaidos priemonės. Panašų informacijos apie socialinę kampaniją „Prisėsk dėl vaiko, sergančio vėžiu“ viešinimo principą Rumunijoje taikė ir asociacija „MagiCAMP“. Atlikus kokybinę turinio analizę, pastebėta, kad daugiausiai straipsnių – informacinio pobūdžio, juose dažnai minimi žymūs žmonės ir vyriausybinių organizacijų atstovai, kurie išreiškė paramą socialinei kampanijai „Vienos kėdės istorija“. Naudojamos reklaminės socialinės kampanijos nuotraukos arba vaizdo įrašai. Atlikta apklausa parodė, kad socialinė kampanija nepavyko dėl per mažai sukurto turinio apie ją, tačiau visas sukurtas turinys buvo kokybiškas
The first part of the study presents the theoretical assumption about the aim of communication of social problems, classification methods and integrity of this type of communication. According to the theoretical part, the problem of research is to find out why the social campaign “Vienos kėdės istorija” did not receive proper public attention and support. The second part of the study analyzes the case of the social campaign of Lithuania “Vienos kėdės istorija” and campaign “Take a seat for children suffering from cancer” which was organized in Romania. Qualitative content analysis was performed, in which analyzes the articles about the social campaign “Vienos kėdės istorija” published on the portals of news 15min.lt and delfi.lt since August 2019. Also public survey was submitted and it was completed by 300 respondents. The case of study shows that the social campaign “Vienos kėdės istorija” publicized in social network Facebook, Instagram, YouTube, also it was announced in official website of support and charity fund “Mamų unija” and press releases, reports of the social campaign “Vienos kėdės istorija” appeared in the media. Association “MagiCAMP” applied the similar principle of publicity. Qualitative content analysis shows that most of the articles were informational format, often famous people of Lithuania and members of govermental organizations, who expressed support for campaign “Vienos kėdės istorija, are mentioning in this articles. Promotional photos or video of social campaign are using in this articles. Public survey shows that social campaign “Vienos kėdės istorija” did not receive appropriate attention of public because organizers of this social campaign created too little content about this social campaign. In the other hand, all content about this social campaign was high quality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106036
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
jovita_gudeleviciute_bd.pdf1.47 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

92
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.