Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106018
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Gimžauskaitė-Šilkaitienė, Dominyka
Supervisor: Simanaitienė, Raimonda
Title: Truskavos ir Pavermenio kultūros paveldo ištekliai ir jų pritaikymas turizmui
Other Title: Cultural heritage resources of Truskava and Pavermenis and its adaptability for tourism
Extent: 82 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Truskava;Pavermenis;Kultūros paveldas;Cultural heritage;Turizmas;Tourism
Abstract: Šiais laikais pilnavertis žmogaus gyvenimas neatsiejamas nuo turizmo – aktyvaus poilsio, kai keliaujama, norima susipažinti su kitų vietovių gamta, architektūra, istorija, žmonių papročiais, maistu. Jei anksčiau tai galėjo būti prabangos paslauga, ypač kalbant apie užsienio (tarptautinį) turizmą, tai dabar kelionių ir pažinimo kultūra gali būti pasiekiama kone kiekvienam. Juolab, kad turizmo vietovių ir objektų įvairovė Lietuvoje išties pagausėjo – kiekviename regione rasime jau ne tik valstybinių muziejų, bet ir privačių iniciatyvų, kurių dėka galime dar giliau susipažinti su kiekvieno krašto istorija ir kultūra. Kultūrinio paveldo lankytini objektai aptinkami ir Truskavos miestelyje bei Pavermenio kaime. Šių geografiškai ir istoriškai tarpusavyje glaudžiai susijusių vietovių gyventojai pastaraisiais metais užsimojo išsaugoti bei kitiems reprezentuoti savo krašto kultūros paveldą, tradicijas ir palikimą. Todėl buvo išsikeltas tikslas ištirti šio krašto kultūros paveldo ir kitus kultūrinius objektus, jų tinkamumą bei panaudą turizmo reikmėms, turistinių maršrutų vystymą ir įgyvendinimą. Darbe pristatoma Truskavos miestelio ir Pavermenio kaimo istorija, čia esantys kultūros paveldo ir kiti kultūriniai objektai: Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia, nepriklausomybės kovų šaulių ir partizanų kapai, Pavermenio dvaras, krašto ir buities muziejuje „Seklyčia“ esančios ekspozicijos bei edukacijos. Išaiškinama šių objektų istorinė vertė, reikšmė, patrauklumas turizmui. Kokybinės apklausos būdu išanalizuoti jų privalumai ir trūkumai, pateikiamos rekomendacijos turistinės veiklos tobulėjimui ir plėtrai, ekskursijų bei edukacijų organizavimui. Siūlomas šio krašto ekskursijos maršrutas, kuris tinka besidomintiems religija, partizanų kovomis, dvarų epochos istorija, lietuvių kasdienio gyvenimo papročiais ir tradicijomis. Truskavos krašto istorija yra pakankamai gili ir turtinga, čia netrūksta kultūrinių renginių ir iniciatyvų, tačiau norint turizmo potencialą išnaudoti dar geriau, kai kuriems lankytiniems objektams reikia geresnio pritaikymo turizmui, o organizatoriams – bendro siekio pritraukti reguliarius ir gausesnius lankytojų srautus. Viso to galimybės ir aptariamos šiame magistriniame darbe.
In contemporary times a fulfilling life is unimaginable without tourism, an active form of freetime, which involves travel and a willingness to learn about unfamiliar nature, architecture, history, peoples’ customs, and food. While in the past tourism (international tourism in particular) was a luxurious service, nowadays almost anyone can enjoy travel and discovery. In Lithuania this manifests in the increasing number of tourist objects and places – next to the state-owned museums, every region has an increasing number of private initiatives, which allow people to get acquainted with the history and culture of their land. The town of Truskava and the village of Pavermenys, among others, also boasts cultural heritage sites. In the past few years, the inhabitants of these geographically and historically closely interrelated places have become determined to protect and display their heritage, legacy, and traditions. The goal of this work is to examine the cultural heritage sites and other objects of cultural importance in this region, to explore their suitability and potential for tourism, for the development and exploitation of tourist trails. The work presents the history of the town of Truskava and the village of Pavermenys, their cultural heritage and other objects of cultural importance: TruskavaChurch of the Holy Spirit, the graves of the partisans and šauliai perished in the struggle for independence, Pavermenys mansion, the expositions and educational activities at the regional museum of everyday lifeSeklyčia. The work reveals the historical value and importance of these objects, their attractiveness to tourism. It demonstrates their advantages and drawbacks, as analyzed through a qualitative questionnaire, presents recommendations for the improvement and expansion of touristic activities, educational activities and excursions. Finally the work proposes a regional excursion plan, which will accommodate those interested in religion, national resistance struggles, the history of nobility, Lithuanian folk customs and traditions. The history of the Truskava region is rather deep and rich, and there is no lack of cultural events and initiatives here. However, in order to better employ the touristic potential of the region, some objects of interest need to be better adapted to tourism, while organizers need a coordinated effort to attract regular and more substantial flow of visitors. All these possibilities are discussed in this master thesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106018
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 1, 2021

Download(s)

26
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.