Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105939
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Jurerelevičius, Justinas
Supervisor: Bačkaitis, Julius
Title: Biologinės įvairovės medžių išlikimo dėsningumai plynose kirtavietėse
Other Title: Survivar of biodiversity trees in clear-cuts
Extent: 45 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Biologinė įvairovė;Biodiversity;Medžių išlikimas;Tree survival;Biržė;Compartment
Abstract: Tiriamasis darbas buvo atliktas privačiuose miškuose, pasiskirsčiusiuose 15-oje regioninių padalinių (Utenos, Varėnos, Zarasų, Kėdainių, Švenčionėlių, Anykščių, Ignalinos, Jonavos, Kauno, Valkininkų, Nemenčinės, Šalčininkų, Trakų, Kaišiadorių, Ukmergės), kuriuose 2011 – 2015 m. buvo vykdomi plynieji kirtimai. Tyrimo objektas – 98 kirtavietėse (0,5 – 3,0 ha ploto) biologinės įvairovės tikslais paliekami medžiai. Konstatuota, kad mažiausias atkritusių medžių kiekis yra iki 1 ha ploto kirtavietėse. Per 5 metus išlikusių biologinės įvairovės medžių kiekis kito nuo 71 iki 79 proc. Kirtavietėse dažniausiai paliekama nuo 3-jų iki 4-ių biologinės įvairovės medžių - tokių kirtaviečių buvo 27-ios. Didžiausias biologinės įvairovės medžių išlikimas (80 proc.) buvo paliekat juos augti grupėmis. Kirtavietėse biologinei įvairovei buvo palikta 13 skirtingų medžių rūšių.
The reasearch was conducted in private forests that were located in 15 regional divisions (Utena, Varėna, Zarasai, Kėdainiai, Švenčionėliai, Anykščiai, Ignalina, Jonava, Kaunas, Valkininkai, Nemenčinė, Šalčininkai, Trakai, Kaišiadorys, ukimergė) where clear cuttings were carried out during years of 2011 – 2015. The object of the research are trees left in 98 clear cuttings (0,5 - 3,0 ha) for biodiversity purposes. It was found that the size of a clear cutting has a big impact on the survival of the biodiversity trees – the smallest amount of lost trees was observed in cuttings less than 1 ha in size. The amount of surviving biodiversity trees varied from 71 to 79% during the period of 5 years. Most often 3-4 biodiversity trees were left in the biggest amount of cuttings (there were 27 such cuttings). The biggest number of survival biodiversity trees (80%) was observed when the trees were left to grow in groups. 13 different species of trees were found in the cuttings left for biodiversity purposes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105939
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
justinas_ jurelevicius_md.pdf1.83 MBAdobe PDF   Until 2025-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.