Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105910
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mockus, Gytis
Supervisor: Tutlys, Vidmantas
Title: Iš užsienio atvykstančių ir grįžtančių šeimų vaikų integracija Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose
Other Title: Integration of children from the immigrant and repatriants' families in the general education institutions of Lithuania
Extent: 64 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Integracija;Integration;Imigrantas;Immigrant;Adaptacija;Adaption;Išlyginamoji klasė;Prepatory classes
Abstract: Šio darbo tikslas yra nustatyti imigrantų ir grįžtančiųjų iš užsienio vaikų mokymosi Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose problemas ir kliūtis. Teorinėje ir analitinėje dalyje siekiama išsiaiškinti, su kokiomis problemomis ir kliūtimis susiduria imigrantų ir grįžusiųjų iš užsienio vaikai, kokią pagalbą mokiniai gauna iš mokyklos ir valstybės bei kaip problemos yra sprendžiamos. Tyrimo metu buvo išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria imigrantų ir grįžusiųjų iš užsienio vaikai bei pasiūlytos rekomendacijos, kaip tas problemas išspręsti.
The aim of this work is to identify the problems and obstacles of immigrants 'and returnees' learning in Lithuanian general education institutions. The theoretical and analytical part aims to find out what problems and obstacles children of immigrants and returnees face, what kind of help students receive from school and the state, and how the problems are solved. The study identified the problems faced by children of immigrants and returnees and offered recommendations on how to address them.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105910
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
gytis_mockus_md.pdf831.21 kBAdobe PDFView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

115
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons