Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105909
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Ivanauskaitė, Darija
Supervisor: Krasauskas, Aurimas
Title: Eterinių aliejų poveikis toksikogeniniams mikroskopiniams grybams
Other Title: The influence of essential oils on toxigenic microscopic fungi
Extent: 43 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Eteriniai aliejai;Essential oils;Fungicidinis poveikis;Fungicidal effect;Mikroskopiniai grybai;Microscopic fungi
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti eterinių aliejų fungicidinį poveikį toksikogeniniams mikroskopiniams grybams. Uždaviniai: 1) Įvertinti, kurie eteriniai aliejai turi didžiausią fungicidinį poveikį. 2) Nustatyti, kurie mikroskopiniai grybai yra jautriausi ir mažiau jautrūs eterinių aliejų poveikiui. 3) Įvertinti, kaip keičiasi eterinių aliejų fungicidinis poveikis laiko eigoje. Tyrimo metodai: Tyrimai buvo atlikti su mikroskopiniais grybais išskirtais iš vasarinių miežių mėginių. Mikroskopinių grybų išskyrimui buvo naudojama Sarbouraud gliukozės agaro 4% terpė su chloramfenikoliu (0,5 g/l) slopinančiu bakterijų vystymąsi. Išskirti toksikogeniniai mikroskopiniai grybai buvo veikiami 100% koncentracijos eteriniais aliejais, stebimos neaugimo zonos. Naudotas eterinių aliejų kiekis – 0,02 ml, 0,05 ml, 0,07 ml ir 0,1 ml. Į Petri lėkštelės centrą, su jau paskleistomis mikroskopinių grybų kultūromis, buvo dedamas eteriniu aliejumi ir jo kiekiu sudrėkintas vatos diskelis. Po 4 ir 6 parų matuota aplink diskelį susidariusi neaugimo zona – spindulys. Gauti tyrimo duomenys statistiškai apdoroti dviejų veiksnių dispersinės analizės metodu (ANOVA), naudojant Fišerio LSD testą (p < 0,05) kompiuterine programa STATISTIKA (STATISTICA 10). Tyrimo rezultatai. Atliktų tyrimų duomenimis, didžiausią fungicidinį poveikį tirtiems mikroskopiniams grybams turėjo citrinų ir mėtų eteriniai aliejai. Silpniausiu fungicidiniu poveikiu mikroskopiniams grybams pasižymėjo greipfrutų eterinis aliejus. Nustatyta, jog jautriausi eterinių aliejų poveikiui buvo Fusarium poae ir Aspergillus ochraceus mikroskopiniai grybai. Įvertinus eterinių aliejų poveikį po 4 ir 6 parų mikroskopiniams grybams pastebėta, jog čiobrelių eterinio aliejaus poveikis silpnėjo, o greipfrutų eterinio aliejaus poveikis kai kuriais atvejais visai išnyko.
Research aim: To evaluate the fungicidal effect of essential oils on toxicogenic microscopic fungi. Objectives: 1) To evaluate which of essential oils have the highest fungicidal effect. 2) To determine which of microscopic fungi are the most sensitive and less sensitive to the effects of essential oils. 3) To evaluate how the fungicidal effects of essential oils changes over time. Research methods: Study was carried out with microscopic fungi isolated from barley samples. Sarbouraud glucose agar 4% medium with chloramphenicol (0.5 g / l) which inhibits bacterial growth, was used to isolate microscopic fungi. Isolated toxicogenic microscopic fungi were exposed to 100% concentration of essential oils. For this study was selected 0,02 ml 0,05 ml, 0,07 ml and 0,1 ml of each essential oil. A wool disk moistened with the appropriate essential oil was placed in the center of the Petri dish with the already spread microscopic fungal cultures. After 4 and 6 days, the area of non–growth around the wool disk was measured. The data of the research were statistically analyzed by two–way analysis of variance (ANOVA) using Fisher's LSD test (p < 0.05) with computer program STATISTICA 10. Research results: The results showed that tested lemon and mint essential oils completely inhibited the growth of tested fungi. Grapefruit essential oil had the weakest fungicidal effect on microscopic fungi. Fusarium poae and Aspergillus ochraceus were found to be the most sensitive to the influence of essential oils. After evaluating the effect of essential oils on microscopic fungi after 4 and 6 days the effect of thyme essential oil decreased, and the effect of grapefruit essential oil disappeared in some cases.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105909
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.