Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105908
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Petrauskas, Vytautas
Supervisor: Mickevičius, Tomas
Title: Trikomponenčių degalų įtaka dyzelinio variklio darbo efektyvumui ir deginių emisijos rodikliams
Other Title: Influence of three-component fuel on diesel engine performance and combustion emissions
Extent: 51 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Dyzelinis variklis;diesel engine;Trikomponenčiai degalai;Three-component fuel;Aviaciniai degalai;Aviation fuel;Biodyzelinas;Biodiesel;Darbo efektyvumas;Performance efficiency
Abstract: ES valstybės narės iki 2030 m. ketina sumažinti išmetamą teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 40 % [5]. Vienu iš taršiausių sektorių pasaulyje pripažįstamas transporto sektorius. Baigiamajame darbe siekiama ištirti trikomponenčių degalų įtaką dyzelinio variklio darbo efektyvumui ir deginių emisijos rodikliams. Eksperimentiniai tyrimai buvo atliekami su vieno cilindro dyzeliniu varikliu „ORUVA F1L511“. Bandymai atlikti naudojant dyzelinius degalus (D) ir skirtingus degalų mišinius J5, J5Bu5, J5Bu10 ir J5Bu15. Variklio apkrovos charakteristikos registruotos esant pastoviems alkūninio veleno sūkiams n = 2000 min-1. Tyrimo metu nustatyta, kad mažiausia anglies viendeginio (CO) emisija (163 ppm) gauta varikliui dirbant trikomponenčiu J5Bu5 mišiniu. Didžiausia azoto oksidų (NOx) emisija gauta varikliui veikiant grynais dyzeliniais degalais (1833 ppm). Mažiausia NOx emisija gauta varikliui veikiant trikomponenčiu mišiniu su 15 % butanolio priedu (1643 ppm). Didžiausias dūmingumas (13,4 %) gautas variklį maitinant grynais dyzeliniais degalais ir esant pe = 0,45 MPa apkrovai.
EU Member States by 2030 intends to reduce emissions and greenhouse gas emissions by at least 40 % compared [5]. One of the most polluting sectors are recognized transport sector in the word. The aim of the final work is to investigate the influence of three-component fuel on the efficiency and diesel emission performance of a diesel engine. The results obtained during the research are presented, which are investigated with a single-cylinder diesel engine "ORUVA F1L511". The study examines diesel fuel (D) and fuel blends using a mixtures of J5, J5Bu5, J5Bu10 ir J5Bu15. The results obtained in the study are comparable. Engine load characteristics are recorded at constant crankshaft speed at n = 2000 rpm. The study found that the lowest carbon monoxide (CO) emissions (163 ppm) were obtained by J5Bu5 the mixture. Maximum nitrogen oxide (NOx) emissions were obtained with the engine running on diesel fuel (1833 ppm). The lowest NOx emission was obtained with the engine running on a three-component mixture with 15% butanol (1643 ppm). The highest opacity (13.4 %) was obtained when the engine was fuelled with 100 % diesel fuel and at a load of pe = 0,45 MPa.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105908
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
vytautas_petrauskas_md.pdf1.13 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons