Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105886
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Jokubynienė, Vida
Supervisor: Kreivaitis, Raimondas
Title: Joninių skysčių tepamųjų savybių tyrimas
Other Title: Research of lubrication of properties of ionic liquids
Extent: 55 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Joninis skystis;Ionic liquid;Trintis;Friction;Dilimas;Wear;Paviršius;Surface
Abstract: Darbo tikslas – ištirti ir palyginti joninių skysčių tepamąsias savybes, trijose skirtingose trinties porose. Joniniai skysčiai apibūdinami kaip druskos, kurių lydymosi temperatūra yra žemesnė nei 100°C ir kurių lydiniai susideda iš atskirų katijonų ir anijonų. Tirti 3 protolitiniai ir 3 aprotiniai joniniai skysčiai. Palyginimui pasirinkta variklinė alyva 5W-40 ir sintetinė bazinė alyva PAO4. Savybių palyginimui tyrimai atlikti 3 skirtingose trinties porose Plienas-Plienas (PL-PL), Plienas-Nerūdijantis plienas (PL-NL) ir Plienas-Aliuminis (PL-AL). Tyrimo rezultatai parodė, kad tirti joniniai skysčiai, lyginant su varikline ir sintetine bazine alyvomis, pasižymėjo gerokai mažesniu trinties koeficientu. Pastebima, priklausomybė trinties poros ir tepamos alyvos, ne visos tirtos alyvos pasižymėjo panašiu trinties koeficientu. Geriausiu dilimo mažinimu pasižymėjo IL-A1. Analizuojant gautus rezultatus PL-NL trinties poros, tepami tiriamaisiais skysčiais, nudilimo tūriai yra mažiausi lyginant su PL-NL ir PL-AL trinties paviršiais. Mažesnė trintis ne visuomet atitinka mažesnį nudilimą. To priežastimi laikomas korozinis dilimas.
The objective of this work is to investigate and compare lubricating properties of ionic liquids in three different friction pairs. Ionic liquids are defined as salts with a melting point below 100 ° C the alloys of which consist of individual cations and anions. 3 proton and 3 aprotic ionic liquids were investigated. For comparison 5W-40 engine oil and PAO4 synthetic base oil were selected. To compare properties, tests were carried out in 3 different friction pairs: Steel-Steel, Steel-Stainless steel and Steel-Aluminium. The results of the research showed that ionic liquids had a significantly lower coefficient of friction in comparison to motor and synthetic base oils. It has been observed that depending on the pores of friction and lubricating oils, not all the oils had the same thickness coefficient. IL-A1 showed the best reduction in wear. Analysing the results obtained, the abrasion volumes of the friction pairs PL-NL lubricated with test fluids are the smallest in comparison with the friction surfaces PL-NL and PL-AL. Less friction does not always correspond to less wear. Corrosion wear is considered of being the cause of this.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105886
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
vida_jokubyniene_md.pdf4.62 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.