Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105866
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Rimkus, Darius
Supervisor: Vagusevičienė, Ilona
Title: Sėjos laiko ir sėklos normos įtaka paprastojo kviečio (Triticum Aestivum L.) produktyvumui
Other Title: Influence of sowing time and seed rate on productivity of winter wheat (Triticum aestivum L.)
Extent: 46 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Sėjos laikas;Time of sowing;Sėklos norma;Seed rate
Abstract: Eksperimentas atliktas 2018–2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio Akademijos Bandymų stotyje. Tyrimo objektas: Skirtingu laiku bei skirtinga sėklos norma pasėtas 'Skagen' veislės žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) pasėlis. Tyrimo tikslas: Nustatyti sėjos laiko ir sėklos normos įtaką paprastojo kviečio produktyvumui. Tyrimo uždaviniai: Palyginti skirtingu laiku bei skirtinga sėklos norma sėtų žieminių kviečių lapų ploto indeksą, sausųjų medžiagų kiekį, pasėlio tankumą (vnt. m-2), nustatyti grūdų kokybinius rodiklius ir derlingumą. Tyrimo metodai. Kviečių sausųjų medžiagų kiekis įvertintas išdžiovinus žaliąją masę džiovinimo spintoje 105 °C temperatūroje iki pastovios masės. Lapų ploto indeksas apskaičiuotas pagal formulę: LPI = L/D, čia L – lapų plotas; D – augalo projekcijos dirvos paviršiuje plotas. Grūdų kokybės rodikliai nustatyti UAB „Joniškio agrochemija“ grūdų supirkimo punkto laboratorijoje, standartizuotais metodais.
The field research was performed at Vytautas Magnus University Agricultural Academy Experimental Station in years 2018–2019. Object of research: Crop of winter wheat variety `Skagen` sowing time and different seed rates productivity. Objectives of research: To compare the area index of winter wheat leaves sown at different times and with different seed rate, dry matter content, crop density (units m-2), to determine grain quality indicators and yield Methods of research: The dry matter content of wheat was estimated by drying the green mass in an oven at 105°C to constant weight. The leaf area index is calculated according to the formula: LPI = L / D, where L is the leaf area; D - area of plant projection on the soil surface. Grain quality indicators were determined in the laboratory of UAB Joniškio agrochemija grain purchasing point, using standardized methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105866
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.